Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Danuta Hübner: wyzwania stojące przed Europą wymagają zaangażowania na poziomie lokalnym

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 13-03-2010 10:09

Europa potrzebuje ogromnej energii i mobilizacji całego jej potencjału, aby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym, jakie stwarzają wschodnie gospodarki. Musimy więc sięgać nie po utarte schematy, działania przez struktury unijne i rządy krajów członkowskich, lecz tworzyć nowe - powiedziała wnp.pl Danuta Hübner, przewodnicząca komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Pomocny w tym okazuje się Traktat Lizboński. Po raz pierwszy jasno zostało w nim określone, że wszystkie zadania, jakie stoją przed Europą, są zadaniami wspólnymi: instytucji europejskich, państw członkowskich, regionów i społeczności lokalnych. Po raz pierwszy zatem została rozszerzona zasada subsydiarności. Nie dotyczy już tylko podziału pracy między instytucje unijne i rządy, lecz obejmuje wszystkie cztery poziomy funkcjonowania Unii. We współdziałaniu wszystkich szczebli trzeba widzieć szansę i konieczność podejmowania spraw, które można najlepiej rozwiązać na każdym z nich, według kompetencji i racjonalności.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021