Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Bank Handlowy odkupił obligacje Lehman Brothers od ponad 90% klientów

Autor: ISB
Dodano: 17-03-2010 13:12

Bank Handlowy odkupił obligacje wyemitowane przez Lehman Brothers Treasury od ponad 90% swoich klientów, którzy za jego pośrednictwem nabyli te papiery, poinformował prezes Sławomir Sikora.

"Bank nie miał obowiązku odkupu tych obligacji, ale uważałem, że wdrożenie nowej strategii i kwestia odbudowy zaufania do sektora bankowego i samego Banku Handlowego są szczególnie teraz bardzo istotne. Stąd nasza propozycja"- powiedział prezes.

Dodał, że w styczniu bank wystąpił do swoich klientów z propozycją odkupu obligacji za kwotę powyżej ceny rynkowej, która wówczas wahała się w granicach 15-25%.

Bank zaproponował 60% ceny nominalnej początkowej wartości inwestycji w danej walucie.

"Ponad 90% klientów do których dotarliśmy (z ponad 230 klientów - przyp. ISB) przyjęło tę ofertę, w tym wszyscy, którzy wcześniej zgłaszali zastrzeżenia prawne"- powiedział Sikora.

Prezes poinformował, że w 2009 r. negatywny wpływ opcji walutowych na wynik banku w ujęciu kwartalnym systematycznie malał

"Największy wpływ zanotowaliśmy w IV kw. 2008 roku i I kw. 2009 r., ale w kolejnych kwartałach widać widoczny spadek tej pozycji"- powiedział Sikora.

W I kw. 2009 r. wpływ opcji na wynik banku wyniósł 162 mn zł, w II kw. 59 mln zł, w III kw. 10 mln zł, zaś w IV kw. spadł do 8 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021