Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wynik finansowy grupy kapitałowej GPW wyniósł ok. 98 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 23-03-2010 15:17

Około 98 mln zł wyniósł wstępnie wynik finansowy netto Giełdy Papierów Wartościowych jako grupy kapitałowej za 2009 r. - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe GPW. Rok wcześniej było to 91,2 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych jako grupa kapitałowa posiada udziały m.in. w takich spółkach: WSEInfoEngine SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Centrum Giełdowe SA, BondSpot SA oraz Towarowa Giełda Energii SA.

Z kolei wstępny wynik finansowy netto GPW jako spółki za ubiegły rok osiągnął wartość 91,6 mln zł. Rok wcześniej było to 81,4 mln zł.

"Obroty na rynku głównym akcji w 2009 r. wobec 2008 r. wzrosły o 6,2 proc., natomiast wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wzrósł o 10,2 proc. Obroty na NewConnect były w ubiegłym roku o 38,4 proc. wyższe niż rok wcześniej" - podkreśliło biuro prasowe GPW.

Zdaniem wiceminister skarbu Joanny Schmid, warszawska GPW umacnia swoją pozycję lidera w regionie; wyniki giełdy są bardzo dobre, a jej obroty i kapitalizacja coraz wyższe.

W resorcie trwają wciąż prace nad strategią prywatyzacji giełdy, która obecnie jest konsultowana z uczestnikami rynku kapitałowego i finansowego, a także nad wyborem doradcy prawnego.

Przygotowana przez resort skarbu strategia prywatyzacji GPW przewiduje zbycie w tym roku poprzez giełdę ponad 63 proc. akcji GPW. MSP planuje również przeprowadzenie drugiego etapu prywatyzacji GPW, w którym sprzeda pozostałe akcje, czyli 35 proc., w perspektywie trzech do pięciu lat.

Zdaniem resortu, oferta powinna być skierowana do szerokiego grona inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, członków giełdy, międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych.

Nowa strategia prywatyzacji GPW jest zbliżona do tej z 2008 roku, gdzie jedną z podstawowych propozycji było wprowadzenie GPW na giełdę. Realizacja tej koncepcji była niemożliwa w 2008 roku ze względu na "destabilizację rynków finansowych".

Obecnie akcje Skarbu Państwa stanowią 98,8 proc. kapitału zakładowego GPW S.A., a banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych posiadają 1,2 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021