Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wielka klapa wielkich dotacji

Autor: Rzeczpospolita
Dodano: 28-03-2010 10:22

"Z 2 miliardów złotych dotacji na lata 2008 - 2010 na duże inwestycje produkcyjne nie wypłacono jeszcze ani złotówki. Dotychczas podpisano tylko jedną umowę o dofinansowanie - napisała "Rzeczpospolita".

Granty są przeznaczone dla przedsiębiorstw produkcyjnych na duże inwestycje (minimalne koszty kwalifikowane to 160 mln zł) o charakterze innowacyjnym. Chodzi o zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego stosowanego na świecie nie dłużej niż trzy lata lub takiego, którego stopień globalnego rozprzestrzenienia w danej branży nie przekracza 15 proc. wartości sprzedaży. Warunkiem otrzymania pieniędzy z poddziałania 4.5.1 programu „Innowacyjna gospodarka” jest też utworzenie co najmniej 150 miejsc pracy. - wyjaśnia "Rz".

Dotychczas podpisano zaledwie jedną umowę o dofinansowanie. Dotację uzyskał FIAT Powertrain Technologies Poland na budowę linii produkcyjnej małego nowatorskiego silnika benzynowego, zobowiązując się do utworzenia 400 nowych miejsc pracy. Wartość dofinansowania to ok. 100,3 mln zł.

Z czego wynika ograniczone zainteresowanie dużymi grantami? – Przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego, które nie sprzyja dużym inwestycjom – wyjaśnia "Rzeczpospolitej" Jerzy Kwieciński, szef Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Dodaje, że głównymi adresatami dotacji są zagraniczne koncerny, a te, inwestując, biorą pod uwagę globalną koniunkturę gospodarczą.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021