Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kredyt Bank nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2009 r.

Autor: ISB
Dodano: 30-03-2010 15:36

Zarząd Kredyt Banku zarekomenduje radzie nadzorczej i akcjonariuszom pozostawienie zysku wypracowanego w 2009 r. w banku, podał Kredyt Bank we wtorek.

"Zarząd Kredyt Banku informuje, że uchwałą z dnia 30 marca 2010 roku zatwierdził propozycję podziału zysku netto za rok 2009 i rekomendował ją do rozpatrzenia przez radę nadzorczą Kredyt Banku. Powyższa propozycja nie przewiduje wypłaty dywidendy" - poinformował bank we wtorkowym komunikacie.

Z zysku za 2008 r., w wysokości 301,07 mln zł, bank zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego nie wypłacił dywidendy.

Kredyt Bank miał 34,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 324,92 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 165,30 mln zł zysku netto wobec 301,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021