Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ministerstwo Skarbu Państwa redukuje koszty

Autor: wnp.pl (AH)
Dodano: 01-04-2010 11:10

Ministerstwo Skarbu, realizuje program zmniejszania kosztów, m.in. poprzez redukcję zatrudnienia, wymianę sprzętu i systemów na bardziej oszczędne, rozpoczyna również poszukiwanie firmy oferującej długoterminowy najem samochodów, na które 31 marca zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu.

Długoterminowy wynajem floty samochodowej, to pomysł nowatorski z punktu widzenia administracji publicznej, oparty na sprawdzonych i stosowanych przez firmy prywatne dobrych praktykach biznesowych. MSP przeanalizowało dwa warianty: zakup i eksploatację samochodów w perspektywie ośmiu lat oraz zawarcie w analogicznym okresie dwóch czteroletnich umów na najem długoterminowy. Drugi wariant okazał się zdecydowanie bardziej uzasadniony ekonomicznie. Tylko w pierwszych czterech latach oszczędności z wynajmu mogą sięgnąć kolejno 70%, 48%, 28% i 12,5%, w porównaniu z wydatkami jakie resort musiałby ponieść kupując nową flotę. Przy zawarciu drugiej umowy na kolejne cztery lata oszczędności wyglądałyby następująco: 79,4%, 62%, 46,9% i 39%.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021