Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Eureko sprzeda w ofercie PZU nie mniej niż 17 proc. akcji

Autor: PAP
Dodano: 01-04-2010 20:06

Eureko zadeklarowało, że sprzeda w ofercie publicznej PZU nie mniej niż 17 proc. akcji spółki, a Skarb Państwa nie wyklucza sprzedaży do 5 proc. swoich akcji - poinformował resort skarbu w komunikacie.

"(...) Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17 proc. akcji spółki, bezpośrednio lub za pomocą spółki celowej Kappa S.A" - napisano w komunikacie.

"Wobec dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych Skarb Państwa rozważa możliwość sprzedaży dodatkowych akcji ze swojej puli. Decyzja co do ewentualnej sprzedaży, jak i dokładna liczba możliwych do zaoferowania przez Skarb Państwa akcji, jednak nie więcej niż 5 proc. wszystkich akcji, zostanie ustalona w oparciu o analizę popytu i ceny, przy założeniu utrzymania kontroli strategicznej Skarbu Państwa nad PZU" - dodano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021