Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

ZUS bis, czyli niższe emerytury

Autor: PAP/Dziennik Gazeta Prawna
Dodano: 06-04-2010 08:39

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze o propozycjach radykalnej przebudowy systemu emerytalnego, którą zaproponuje premierowi Rada Gospodarcza pod kierownictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Emerytury z OFE mają być - według tego planu - wypłacane przez ZUS bis, a świadczenia zarówno z I, jak i II filaru wyliczane według nowych tablic, uwzględniających wydłużające się życie. Gazeta wyjaśnia, że zmiany te oznaczają, że emerytury mogą być niższe, niż zakładano.

W projekcie rada odchodzi od poprzedniej koncepcji wypłaty świadczeń z II filaru.

Rząd w zawetowanej przez prezydenta w styczniu 2009 roku ustawie przewidywał, że miały to robić konkurujące ze sobą zakłady emerytalne. Miały za to dostawać 3,5 procent prowizji, a podwyżka świadczeń zależałaby od osiąganych przez nie zysków. Nie byłoby wówczas waloryzacji.

"Dziennik Gazeta Prawna" podkreśla, że nowy pomysł Rady Gospodarczej, a zwłaszcza koncepcja specjalnych tablic, wzbudza wielkie kontrowersje. Krytykuje go już minister pracy Jolanta Fedak. Tłumaczy, że doprowadziła do obniżenia prowizji pobieranej przez OFE, i dlatego jest przeciwniczką powoływania odrębnych zakładów emerytalnych, bo generują one koszty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021