Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Decyzja w sprawie wyższego VAT zapadnie we wtorek

Autor: PAP, ISB
Dodano: 30-07-2010 05:37

Posiedzenie rządu przybliżyło nas do przyjęcia planu finansów publicznych na lata 2010-2013 - powiedział premier Donald Tusk w piątek, po zakończeniu posiedzenia rządu. Zapowiedział, że Wieloletni Plan Finansów Publicznych może zostać przyjęty we wtorek. Potwierdził także, że rząd zamierza podnieść VAT o 1 pkt proc.

Premier powiedział, że ustalił z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem, że trzeba jeszcze zebrać niezbędne analizy.

Tusk powiedział, że rząd stoi przed dylematem, w jaki sposób uchronić nasze państwo przed spiralą zadłużenia. "Odpowiedzialna polityka każe nam zwiększyć dochody państwa po to, aby Polska dalej bezpiecznie przez ten skomplikowany czas przechodziła" - dodał.

"Polska, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich, w ostatnich dwóch latach stosunkowo bezpiecznie przechodziła ten czas globalnego zamętu finansowego. Szczególnie dzięki temu, że wzrost gospodarki w Polsce nie uległ tak radykalnemu zahamowaniu. Byliśmy jedynym krajem na plusie ze wszystkich państw Unii Europejskiej" - podkreślił.

Dodał, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który wszedł "w czas globalnego kryzysu, równocześnie obniżając radykalnie podatki". (czytaj: Tusk: 42 mld zł mniej w budżecie po obniżce PIT-ów)

"Jest kilkadziesiąt działań, które mają zwiększyć dochody państwa, ale te odczuwalne dla obywatela ograniczą się do wzrostu o 1 pkt proc. stawki VAT" - powiedział Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Szukamy z ministrem Rostowskim wariantu, który spowoduje, że żywność nie powinna podrożeć, a więc będziemy chcieli oszczędzić przynajmniej niektóre główne produkty żywnościowe od tej podwyżki VAT-u. Po wielu rozmowach z wicepremierem Pawlakiem uznałem za oczywiste, że podwyższenie VAT musi brać pod uwagę ochronę najuboższych - mówił Tusk.

Powtórzył, że w planie finansowym zostaną uwzględnione reguły wydatkowa i budżetowa, których celem jest ograniczenie przyrostu długu publicznego.

Tym samym potwierdziły się wcześniej zapowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej (PO), że rząd nie będzie proponował podniesienia stawek podatków PIT lub CIT czy też powrotu do wyższej składki rentowej, o czym kilka dni temu donosiła część mediów.

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna mówił wcześniej, że wzrost stawek VAT będzie tymczasowy - wyższe stawki mają obowiązywać przez trzy lata.

Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych Rada Ministrów powinna uchwalić pierwszy Wieloletni Plan Finansowy do 31 lipca.

Czteroletni plan, w podziale na poszczególne lata budżetowe, ma określać m.in.: prognozowane kwoty dochodów i wydatków państwa, kwoty deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, źródła ich finansowania, czy kwotę państwowego długu publicznego.

Według rządowego źródła, do którego dotarła PAP, maksymalny dopuszczalny deficyt budżetowy w przyszłym roku ma wynieść 45 mld zł, w 2012 roku 40 mld zł, zaś w 2013 roku 30 mld zł. Od przyszłego roku będą również obowiązywały - przez trzy lata - trzy stawki VAT: 6 proc., 8 proc. i 23 proc.

Czasową podwyżkę podatku VAT zapowiedzieli również w czwartek członkowie rządu, którzy uczestniczyli w dyskusji o wieloletnim planie finansowym państwa. Czytaj więcej: Czeka nas podwyżka podatku VAT?

Projekt WPFP wskazuje także, że w perspektywie planu dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB, natomiast zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB nastąpi dopiero w 2013 roku, a nie jak wcześniej zakładano w 2012.

"W WPFP zapisane są maksymalne dopuszczalne poziomy deficytów budżetowych, zgodnie z projektem planu, którym będzie się zajmował w piątek rząd, maksymalny deficyt w 2011 roku ma wynieść 45 mld zł, w kolejnym roku (2012 - PAP) 35 mld zł, zaś w 2013 roku 30 mld zł" - powiedziało PAP źródło rządowe powołujące się na projekt planu.

Zgodnie z projektem planu od przyszłego roku będą obowiązywały trzy nowe stawki VAT wprowadzone na trzy lata: 6 proc., 8 proc. i 23 proc.

"Zakładamy podwyżkę głównej stawki VAT o 1 pkt proc. na okres trzech lat, co da budżetowi 5-6 mld zł dochodów rocznie. W planie chcemy także obniżyć z 7 proc. do 6 proc. VAT na żywność przetworzoną oraz podnieść z 3 proc. do 6 proc. VAT na żywność nieprzetworzoną. Zgodnie z tymi zmianami od przyszłego roku będą obowiązywały trzy stawki podatku VAT: 6 proc., 8 proc. oraz 23 proc." - powiedziało źródło.

"W perspektywie planu nie zakładamy, aby dług publiczny przekroczył poziom 55 proc. PKB, jednak zbliży się do tego poziomu i ryzyko przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego będzie. Dlatego w planie zostanie zapisany mechanizm, zgodnie z którym jeśli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, wtedy w już w danym roku, po publikacji danych o długu przez GUS, zostanie automatycznie podniesiony VAT o 1 pkt proc." - dodało.

Rozmówca PAP poinformował także, że w perspektywie czterech lat płace w sferze budżetowej pozostaną zamrożone.

"Dopóki nie obniżymy deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, powinno tak pozostać" - powiedział.

Deficyt sektora finansów publicznych, zgodnie z WPFP, zostanie obniżony poniżej 3 proc. PKB dopiero w 2013 roku, a nie jak zakładano dotychczas i rekomendowała Rada EcoFin, w 2012 roku.

"Według planu w przyszłym roku uda się obniżyć deficyt sektora finansów publicznych o ok. 2 pkt proc., a nie jak zakładano wcześniej o 1 pkt proc. Jednak zmienia się perspektywa zejścia z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB. Bardziej prawdopodobny jest obecnie scenariusz alternatywny z programu konwergencji, czyli że zejdziemy poniżej wartości referencyjnej dopiero w 2013 roku, a nie jak zakładaliśmy wcześniej w 2012 roku" - podkreśliło źródło.

Zdaniem rozmówcy PAP, resort finansów przeanalizował ewentualny wpływ podwyżki VAT na inflację w przyszłym roku i nie widzi zagrożeń dla cen ze strony podniesienia stawki tego podatku.

"Podwyżka podatku VAT nie będzie miała wpływu na inflację, a jeśli nawet to będzie on znikomy, dlatego też nadal zakładamy, że inflacja średnioroczna w 2011 roku wyniesie 2,3 proc. Także nie widzimy podstaw do zmiany prognozy wzrostu PKB w przyszły roku, który według resortu finansów wyniesie 3,5 proc." - poinformowało źródło.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, "Wieloletni Plan Finansowy Państwa" to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu sporządzany na cztery lata budżetowe.

Plan w podziale na poszczególne lata budżetowe, określa: podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej, prognozy dochodów oraz wydatków budżetu, kwoty deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu oraz źródła ich sfinansowania, prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, wynik budżetu środków europejskich, skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych, kwotę państwowego długu publicznego.

Plan jest także podstawą przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W projekcie ustawy budżetowej na dany rok, przedstawianym przez rząd Sejmowi, poziom deficytu nie może być większy niż poziom deficytu ustalony na ten rok budżetowy w "Wieloletnim Planie Finansowym".

Plan jest aktualizowany przez rząd, corocznie, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, i uwzględnia prognozę na kolejne trzy lata.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021