Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Jest wniosek o powołanie komisji ds. innowacyjności

Autor: PAP
Dodano: 13-09-2010 19:08

Szef parlamentarnego zespołu ds. innowacyjności i informatyzacji Jan Kaźmierczak (PO) zwrócił się do marszałka Sejmu z wnioskiem o powołanie w Sejmie specjalnej komisji, która zajęłaby się tą problematyką. Pomysł popierają pozostałe kluby: PSL, PiS i Lewica.

Kaźmierczak, który poinformował PAP o wniosku do marszałka, wyjaśnił, że chodzi o powołanie komisji nadzwyczajnej, średniej wielkości, co oznacza, że zasiadłoby w niej około 26 posłów. Komisję nadzwyczajną powołuje i odwołuje Sejm, określając jednocześnie cel, zasady i tryb jej działania. Powołanie komisji stałej wymagałoby zmiany regulaminu Sejmu, gdzie wymienionych jest 25 stałych komisji sejmowych.

Poseł PO podkreślił, że wykorzystanie nowych technologii i innowacyjność nie jest mocną stroną Polski, dlatego trzeba stworzyć warunki do odwrócenia tej tendencji.

Podobnego zdania jest Zbigniew Kozak (PiS), który w rozmowie z PAP zaznaczył, że Polska staje się coraz mniej konkurencyjna i aby to zmienić "myśl techniczna musi się rozwijać wręcz skokowo". "Gospodarka oparta na nowoczesnej wiedzy to nasza jedyna szansa" - podkreślił Kozak. Według niego nowa komisja mogłaby działać na rzecz rozwoju nauki, ośrodków badawczych czy zmian w prawie patentowym.

"Podoba mi się pomysł, by była to specjalna komisja czy podkomisja. Jeśli sprawą zajmują się różne komisje, to nikt nie ma całościowego spojrzenia na tematykę nowych technologii" - dodał poseł PiS.

Wiceszef klubu Lewicy Marek Wikiński ocenił w rozmowie z PAP, że specjalna komisja powinna także zająć się przygotowaniami Polski do realizacji unijnej strategii Europa 2020, która skoncentrowana jest m.in. właśnie na inwestycjach w badania i innowacje. Klub Lewicy już na początku obecnej kadencji Sejmu proponował powołanie komisji zajmującej się innowacyjnością.

Również Janusz Piechociński (PSL) uważa, że można powołać w Sejmie komisję, kt?óra przygotowywałaby zmiany w prawie, zgodnie z unijną strategią, chociaż - jak podkreślił w rozmowie z PAP - także inne komisji sejmowe nie powinny tracić zainteresowania innowacyjnością i nowymi technologiami.

"Strategia Europa 2020" na najbliższe 10 lat ma trzy priorytety: inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji, zrównoważony wzrost oparty na gospodarce niskoemisyjnej oraz wspieranie wzrostu zatrudnienia i spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej. Te priorytety mają być osiągnięte dzięki realizacji pięciu wymiernych celów, które zostaną przełożone na zobowiązania dla poszczególnych krajów. Chodzi np. o wzrost zatrudnienia w UE z 69 do 75 proc. czy wydatków na badania i innowacje do 3 proc. PKB.

Kaźmierczak, pytany, jakimi projektami ustaw mogłaby zająć się nowa komisja, wskazał m.in. projekt dotyczący podpisu elektronicznego, a także projekty z zakresu innowacyjności proponowane przez Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Jest m.in. duży projekt ustawy o innowacyjności zapowiadany przez wicepremiera Waldemara Pawlaka" - dodał. MSWiA pracuje z kolei m.in. nad projektem dotyczącym "zaufanego profilu" (konto w specjalnie bazie, dzięki któremu obywatele mogliby załatwiać sprawy urzędowe przez internet).

Jak zaznaczył poseł PO, działający już w Sejmie parlamentarny zesp?ł ds. innowacyjności i informatyzacji spotkał się m.in. z przewodniczącym Rady Gospodarczej przy premierze, Janem Krzysztofem Bieleckim. Już w ramach komisji nadzwyczajnej poseł chciałby rozmawiać z rektorami wyższych uczelni "o transferze wiedzy z otoczenia świata nauki" do innych sfer życia.

Według Kaźmierczaka, z komisją, która zajmowałaby się problematyką nowych technologii i innowacyjności, chętnie wsp?łpracowałyby banki, instytucje finansowe czy takie organizacje jak Business Center Club.

O pomyśle powołania w Sejmie komisji ds. nowych technologii napisała poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023