Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

UKE zaniepokojony wskaźnikami dot. realizacji porozumienia z TPSA

Autor: ISB
Dodano: 16-09-2010 14:42

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest zaniepokojony spadkiem wskaźników KPI (Key Performance Indicators) dotyczących realizacji przez Telekomunikację Polską (TPSA) porozumienia z regulatorem rynku m.in. w zakresie niedyskryminacji operatorów alternatywnych, wynika z wypowiedzi prezes Anny Streżyńskiej dla agencji ISB.

"To bardzo poważny problem" - powiedziała Streżyńska agencji ISB w kuluarach konferencji "Innovation Day" zorganizowanego przez TPSA. Dodała, że szczególnie niepokojący jest nagły spadek wskaźników dotyczych oferty detalicznej TPSA, który mógłby teoretycznie maskować problem dyskryminacji operatorów alternatywnych.

"Dochodzi nas coraz więcej głosów od operatorów alternatywnych wskazujących na to, że obecne rozwiązania nie działają dobrze i występuje ich dyskryminacja, która może być celowa lub nie" - dodała prezes UKE. Zaznaczyła jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby stwierdzić czy utrzymujący się trend pogorszenia wskaźników KPI może zagrozić porozumieniu z TP. To w konsekwencji mogłoby oznaczać - być może - powrót do pomysłu separacji funkcjonalnej TP lub konieczność szukania innego porozumienia.

Wcześniej UKE opublikowała na swojej stronie internetowej analizę wskaźników KPI służących do oceny wydajności procesów realizowanych wewnątrz TPSA i realizacji przez nią porozumienia z regulatorem rynku. UKE oceniło m.in., że w II kwartale nie nastąpiła poprawa obsługi procesów w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., zaobserwowano istotne obniżenie wartości wskaźników KPI w maju i czerwcu 2010 r., a także, ze wzrosła liczba KPI których wartość obniżyła się w stosunku do poprzednich kwartałów.

"Ważnym wnioskiem z analizy jest utrzymująca się od stycznia niekorzystna tendencja spadkowa średniej ze wszystkich wskaźników KPI. Nie zmienia tego faktu oddzielenie wskaźników detalicznych od hurtowych przy wyliczaniu średniej. Bez wskaźników detalicznych, wartości hurtowe wykazują taką samą tendencję, a wydzielenie wskaźników detalicznych dodatkowo ujawniło niepokojący, nagły spadek wartości detalicznych wskaźników KPI. Jak wyraźnie wynika z załączonej analizy pojawienie się tego gwałtownego spadku spowodowało w efekcie realizację zasady niedyskryminacji, jednakże kosztem obniżonego poziomu usług" - czytamy w raporcie UKE.

UKE ocenia, że częściowy wpływ na pogorszenie wskaźników mogły mieć złe warunki pogodowe. Z drugiej strony oceniono też, że "należy założyć prawdopodobny związek tendencji spadkowych wielu wskaźników z nieszczelnością chińskich murów, na którą zwraca uwagę audytor w 'Raporcie z audytu Porozumienia UKE-TP'". W rozmowie z ISB, Streżyńska zastrzegła, że warunki pogodowe są uwzględnianie w obliczaniu KPI, tak by zlikwidować ich wpływ.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021