Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

TPSA: spadek wskaźników dot. realizacji porozumienia z UKE to efekt warunków pogodowych

Autor: ISB
Dodano: 16-09-2010 19:54

Spadek wskaźników KPI (key performance indicator), które mają m.in. mierzyć jak Telekomunikacja Polska (TPSA) wywiązuje się z porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) w zakresie niedyskryminacji operatorów alternatywnych, to efekt fatalnych warunków pogodowych, ocenił wiceprezes spółki Piotr Muszyński.

"Wskaźniki operacyjne ucierpiały ze względu na warunki pogodowe. Z powodu pernamentnego stanu powodzi w wielu miejscach nie byliśmy w stanie usunąć awarii" - powiedział Muszyński w kuluarach konferencji "Innovation Day". Dodał, że KPI na których wypełnienie zgodziła się TPSA należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.

Wiceprezes TPSA ocenił, że obecnie wypełnienie wymagań stawianych przed spółką przez porozumienie z UKE, to najważniejsze zadanie firmy i "60% organizacji pracuje nad realizacją tego celu". Chodzi zarówno o wymagania dotyczące inwestycji, jak i współpracy z operatorami alternatywnymi świadczącymi swoje usługi na sieci TPSA. Pod koniec tego roku UKE ma ocenić stan realizacji porozumienia i - ewentualnie - ostatecznie zadecydować o rezygnacji z zawieszonego obecnie planu strukturalnego podziału operatora dominującego.

"Obecnie przygotowujemy się do czwartego już audytu realizacji porozumienia" - powiedział Muszyński.

Wcześniej UKE opublikowała na swojej stronie internetowej analizę wskaźników KPI (Key Performance Indicators) służących do oceny wydajności procesów realizowanych wewnątrz TPSA i realizacji przez nią porozumienia z regulatorem rynku. UKE oceniło m.in., że w II kwartale nie nastąpiła poprawa obsługi procesów w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., zaobserwowano istotne obniżenie wartości wskaźników KPI w maju i czerwcu 2010 r., a także, ze wzrosła liczba KPI których wartość obniżyła się w stosunku do poprzednich kwartałów.

"Ważnym wnioskiem z analizy jest utrzymująca się od stycznia niekorzystna tendencja spadkowa średniej ze wszystkich wskaźników KPI. Nie zmienia tego faktu oddzielenie wskaźników detalicznych od hurtowych przy wyliczaniu średniej. Bez wskaźników detalicznych, wartości hurtowe wykazują taką samą tendencję, a wydzielenie wskaźników detalicznych dodatkowo ujawniło niepokojący, nagły spadek wartości detalicznych wskaźników KPI. Jak wyraźnie wynika z załączonej analizy pojawienie się tego gwałtownego spadku spowodowało w efekcie realizację zasady niedyskryminacji, jednakże kosztem obniżonego poziomu usług" - czytamy w raporcie UKE.

UKE przyznaje, że częściowy wpływ na pogorszenie wskaźników mogły mieć złe warunki pogodowe. Z drugiej strony oceniono też, że "mależy założyć prawdopodobny związek tendencji spadkowych wielu wskaźników z nieszczelnością chińskich murów, na którą zwraca uwagę audytor w 'Raporcie z audytu Porozumienia UKE-TP'".

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022