Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Trion planuje obniżenie kapitału zakładowego do 9,2 mln zł oraz emisję nowych akcji

Autor: PAP
Dodano: 09-10-2010 19:15

Spółka Trion zaproponuje akcjonariuszom podczas WZA zwołanego na 3 listopada obniżenie kapitału zakładowego z 34 mln zł do 9,2 mln zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,74 zł do 0,20 zł. Spółka zaproponuje na tym samym WZA emisję akcji serii S bez prawa poboru - poinformował Trion w projektach uchwał.

Spółka podała, że celem obniżenia kapitału jest zbliżenie wartości nominalnej akcji do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienie spółce pozyskiwania nowych środków poprzez emisję nowych akcji.

Trion zaproponuje podczas WZA podwyższenie kapitału o kwotę 24,8 mln zł, do kwoty 34 mln zł, w drodze emisji 124.068.462 nowych akcji serii S o wartości nominalnej 0,20 zł.

Spółka zakłada, że akcje serii S oferowane i obejmowane będą w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja ma zostać przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

"Z uwagi na postanowienia art. 309 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o niedopuszczalności obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej oraz obecnej wartości rynkowej akcji Spółki znacznie niższej od wartości nominalnej, pozostawienie wartości nominalnej akcji na obecnym poziomie uniemożliwia pozyskanie Spółce kapitału w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma zatem na celu zbliżenie wartości nominalnej akcji Spółki do ich wartości rynkowej" - napisano w uzasadnieniu projektów uchwał.

"Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie o kwotę nieznacznie wyższą od wysokości obniżonego kapitału zakładowego. Pozwala to uniknąć kosztownej i czasochłonnej procedury konwokacyjnej. Objęcie akcji przez nowych inwestorów ustabilizuje akcjonariat Spółki oraz zapewni jej bieżącą płynność" - dodano.

NWZA Trionu 24 września zdecydowało o obniżeniu kapitału zakładowego spółki do 34 mln zł z 91,9 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do 0,74 zł z 2 zł.

Trion informował wówczas, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie części poniesionej przez spółkę straty w roku obrotowym 2009 roku, która wyniosła 57,9 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020