Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Spalarnię na warszawskim Targówku może rozbuduje miejska spółka

Autor: PAP
Dodano: 22-10-2010 05:27

Pod koniec roku będą znane szczegóły dotyczące rozbudowy spalarni śmieci na Targówku. Możliwe, że zajmie się tym miejska spółka, bo według analiz, byłoby to dla miasta dochodowe - powiedział w czwartek Kazimierz Sender z biura funduszy europejskich ratusza.

Jak wyjaśnił, po przeprowadzeniu analizy możliwych wariantów realizacji tego projektu okazało się, że jest on projektem "wybitnie generującym dochód", co oznacza, że nie kwalifikuje się do dofinansowania z funduszy unijnych. Z tego powodu miasto zrezygnowało ze składania wniosku o wsparcie, choć we wrześniu 2008 r. podpisało tzw. preumowę, na mocy której wstępnie zarezerwowano na ten cel 293 mln zł.

Analizę wariantu, że to miejska spółka zajmie się rozbudową spalarni, ratusz zlecił w związku z ogłaszanymi wcześniej zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, że może dojść do zmiany polegającej na przejęciu "władztwa" nad odpadami przez gminy. Obecnie analiza ta jest wykonywana.

Radny Dariusz Klimaszewski (SLD) ocenił, że Warszawie grozi "syndrom Neapolu", w którym w 2008 r., na skutek nieskutecznego systemu wywożenia i utylizacji odpadów, na ulicach zalegały tony śmieci. Jego zdaniem najlepszym dla miasta rozwiązaniem byłoby stworzenie komunalnego holdingu złożonego z obecnej spalarni - Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, zajmującego się odbiorem śmieci w stolicy.

Jak dodał, niepokojące jest nieinformowanie o planowanej rozbudowie spalarni jej najbliższych sąsiadów, przez co na Targówku powstają "lokalne koalicje", które straszą mieszkańców, chcąc wygrać na tym w zbliżających się wyborach samorządowych.

"Wśród mieszkańców cały czas jest obawa, czy odejście od dofinansowania unijnego nie spowoduje obniżenia jakości tej instalacji" - mówił. Odpierając te zarzuty Sender powiedział, że projekt rozbudowy spalarni jest dopiero na etapie studium wykonalności, a największa "kumulacja informacji" nastąpi na etapie projektowania inwestycji, kiedy będzie wiadomo m.in., ile odpadów będzie trafiać na Targówek. Jak dodał, w budżecie zarezerwowane jest także 100 tys. zł na "wizyty studyjne przedstawicieli społeczeństwa" w tego rodzaju inwestycjach na terenie Europy.

Podkreślił także, że bez względu na to, czy inwestycja byłaby realizowana z dofinansowaniem ze środków europejskich, czy bez ich udziału, obowiązujące są te same standardy dotyczące ochrony środowiska.

Zaznaczył, że jest szansa na to, by rozbudowie ZUSOK towarzyszyły inne inwestycje, które były formą rekompensaty dla mieszkańców dzielnicy. Mogłaby to być np. budowa parku wzdłuż Kanału Bródnowskiego, na którą mogą znaleźć się środki z UE, w ramach realizacji projektów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach rozbudowy ZUSOK miałaby zostać zmodernizowana istniejąca w nim instalacja termicznego przetwarzania odpadów i wybudowane dwie nowe linie technologiczne. Zlikwidowana zostałaby za to najbardziej uciążliwa dla mieszkańców kompostownia. Linia wstępnego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych zostałaby zastąpiona linią do segregacji odpadów surowcowych, gdzie czyszczone byłyby odpady ze zbiórki selektywnej.

W sumie, po rozbudowie zakładu, ZUSOK unieszkodliwiałby 380-400 tys. ton odpadów rocznie. Spodziewany koszt tej inwestycji to 700-750 mln zł brutto.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020