Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Gastel Żurawie złożyła w KNF prospekt emisyjny akcji serii H

Autor: ISB
Dodano: 16-12-2010 10:16

Spółka Gastel Żurawie złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego w związku z emisją akcji serii H z prawem poboru o wartości do 43,4 mln zł, podała spółka w komunikacie w czwartek.

"Prospekt Emisyjny sporządzony w formie dokumentu podsumowującego oraz dokumentu ofertowego został przygotowany w związku z:
- publiczną subskrypcją 108.530.350 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł każda,
- ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 108.530.350 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H, od 100 do 108.530.350 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł każda oraz od 100 do 108.530.350 praw do akcji serii H" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie NWZ spółki podjęło decyzję o rezygnacji z emisji akcji serii H bez prawa poboru uchwalonej w maju i zdecydowało o emisji akcji serii H z prawem poboru o wartości do 43,4 mln zł.

Wcześniej, w październiku spółka poinformowała natomiast, że zrezygnowała z emisji akcji bez prawa poboru, na którą uzyskała zgodę NWZ w maju br., po tym, jak akcjonariusze spółki PGMB Budopol nie zaakceptowali propozycji cenowej zakupu do 100% akcji tej firmy, a także z uwagi na rezygnację z budowy centrum serwisowego (ze względu na długookresowe wydzierżawienie przez spółkę nieruchomości w Warszawie zaspokajającej wszystkie potrzeby bieżącego funkcjonowania operacyjnego).

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 6 tys. zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60,63 mln zł wobec 56,92 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020