Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosło 938 mln euro w lutym

Autor: ISB
Dodano: 13-04-2011 18:24

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosło 938 mln euro w lutym 2011 r. wobec 1.425 mln euro (po korekcie) miesiąc wcześniej i wobec 1.192 mln euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w środę.

"Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 938 mln euro. Na saldo to złożyły się: dodatnie reinwestowane zyski (857 mln euro), napływ netto środków zwiększających kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (188 mln euro) oraz odpływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (107 mln euro)" - głosi komunikat NBP.

W ujęciu 12-miesięcznym (III 2010 - II 2011) napływ BIZ wyniósł 7.154 mln euro (wobec 10.517 mln euro rok wcześniej), podał też NBP.

"Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 4.506 mln euro. O wysokości tego salda zadecydował głównie napływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji" - czytamy dalej w materiale.

W lutym 2011 r. ujemne saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 389 mln euro.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021