Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Comp przejął kontrolę nad Novitusem

Autor: ISB
Dodano: 18-04-2011 20:35

Spółka informatyczna Comp ma ponad 50% udziałów w Novitus i przejęła kontrolę nad tą firmą, wynika z raportu Comp.

"W dniu dzisiejszym Comp przejął kontrolę nad spółką Novitus. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z zawarciem szeregu transakcji zakupu akcji Novitus, które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym. Przed zawarciem traansakcji Comp posiadał 2.688.624 akcje Novitus, co dawało 47,82% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Novitus. Po zawarciu transakcji Comp posiada 2.851.624 akcje Novitus co stanowi 50,72% udział w kapitale zakładowym i głosach" - czytamy w raporcie.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 25,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 258,68 mln zł wobec 255,26 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020