Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Comp zaproszony do dużego przetargu PGE; wykluczone Asseco z Sygnity i Comarch

Autor: PAP
Dodano: 19-04-2011 05:44

Wśród pięciu oferentów, którzy zostali przez PGE zaproszeni do składania ofert wstępnych w przetargu na budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rozliczeń Klientów z giełdowych spółek jest jedynie Comp. Komisja przetargowa wykluczyła z postępowania m.in. konsorcjum Asseco Poland i Sygnity oraz konsorcjum Comarchu - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Sygnity planuje złożyć odwołanie do KIO, Comarch analizuje sytuację i także nie wyklucza takiego ruchu.

Polska Grupa Energetyczna w styczniu ogłosiła przetarg na budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rozliczeń Klientów (CSORK) w obszarze sprzedaży detalicznej oraz dystrybucji energii elektrycznej dla grupy kapitałowej. Wysokość wadium ustalono na 2 mln zł. Przedstawiciele spółek informatycznych szacują, że realnie kontrakt ten może być wart ponad 100 mln zł i oceniają, że będzie to największy projekt informatyczny w branży elektroenergetycznej w 2011 r.

Według nieoficjalnych informacji PAP do złożenia ofert wstępnych zostaną zaproszeni:

- Hewlett-Packard Polska;

- Siemens IT Solutions and Services Siemens;

- Fujitsu Technology Solutions;

- Accenture;

- konsorcjum Cross i Comp.

Wykluczeni z postępowania zostali:

- Capgemini;

- S&T Services Polska;

- konsorcjum Comarch, Energo-Moc Wzorcownia i ZSK;

- AMG.net;

- konsorcjum Asseco Poland i Sygnity.

Sygnity planuje złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Comarch także nie wyklucza takiego ruchu.

"Nie zgadzamy się z zarzutami i będziemy składać odwołanie do KIO" - powiedział PAP Michał Michalski, rzecznik Sygnity.

"Aktualnie analizujemy uzasadnienie decyzji, jeżeli uznamy że decyzja zamawiającego nie była słuszna, wtedy podejmiemy stosowne środki ochrony prawnej" - powiedział PAP Paweł Kozyra, rzecznik Comarchu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i integracja Centralnego Systemu Obsługi i Rozliczeń Klientów (CSORK) w obszarze sprzedaży detalicznej (SSD) i dystrybucji energii elektrycznej (OSD) oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych CSORK.

Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i integracja CSORK ma nastąpić w ciągu 24 miesięcy od udzielenia zamówienia. Świadczenie usług gwarancyjnych ma trwać 36 miesięcy od całkowitego wdrożenia CSORK.

System ma mieć co najmniej 6 tys. użytkowników i zapewniać obsługę co najmniej 5 mln klientów.

Przetarg realizowany jest według procedury negocjacyjnej. Kryterium udzielania zamówienia są: cena (55 proc.), wymagania funkcjonalne (40 proc.) i wymagania techniczne (5 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020