Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

GUS: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w II kw. na poziomie 73 proc.

Autor: PAP
Dodano: 22-04-2011 13:10

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w II kwartale 2011 wynosi 73 proc., wobec 72 proc. w I kw. i tak samo jak w II kwartale poprzedniego roku - poinformował w raporcie Główny Urząd Statystyczny.

"W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, metalowych wyrobów gotowych." - napisano w raporcie.

Z badań GUS wynika, że w kwietniu 2011 roku 9,0 proc. respondentów (7,5 proc. w kwietniu ub. r.) deklaruje, że nie napotyka barier w prowadzeniu bieżącej działalności. W pozostałych firmach najczęściej zgłaszanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (53 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br., 58 proc. przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (47 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br., 50 proc. przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (46 proc. przedsiębiorstw w kwietniu br., 41 proc. przed rokiem). W największym stopniu w skali roku spadło znaczenie niedostatecznego popytu na rynku zagranicznym (z 43 proc. do 30 proc.)" - dodano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021