Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Bank Millennium poprawił zysk r/r dzięki niższym odpisom i wzrostowi przychodów

Autor: ISB
Dodano: 27-04-2011 13:16

Bank Millennium wypracował w I kw. 2011 r. 101 mln zł zysku netto, o 49% więcej niż rok wcześniej dzięki wzrostowi przychodów z działalności podstawowej i niższym odpisom na ryzyko kredytowe. Zarząd nie planuje dokonywania zmian w średnioterminowej strategii na lata 2010-2012, poinformował prezes Bogusław Kott.

„W tym otoczeniu rynkowym, w jakim działaliśmy w I kwartale uważamy, że nasze wyniki są dobre. Wdrażamy strategię bez opóźnień, nasza pozycja kapitałowa jest mocna i daje potencjał do dalszego wzrostu. Koszty ryzyka są stabilne z tendencją spadkową. Nasze cele, zawarte w naszej strategii nie wymagają weryfikacji. Niektóre zostały już osiągnięte, ale np. ROE to najtrudniejszy element strategii biorąc pod uwagę naszą konserwatywną politykę wzrostu, choć po I kwartale jest ono już dwucyfrowe"- powiedział Kott na konferencji.

Zysk netto wzrósł w skali roku o 49% do 101 mln zł w I kw. Wynik na działalności podstawowej sięgnął 423,0 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w skali roku. W tym czasie koszty ogółem spadły o7% r/r do 272,7 mln zł.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 62,1% , co oznaczało poprawę w stosunku do poziomu 63,1% w 2010 r.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 10,1% na koniec I kw. wobec 8,6% na koniec 2010 r.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 149,9 mln zł i był wyższy o 1,4% w skali roku. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 17% r/r do 273,1 mln zł dzięki stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 2,4% w efekcie poprawy średniego poziomu marży na depozytach i obniżenia średniej marży na kredytach.

„Marża odsetkowa jest zgodna z naszymi założeniami. W naszym scenariuszu bazowym założyliśmy utrzymywanie jej na poziomie 2,4-2,5% do końca roku"- powiedział członek zarządu Banku Millennium Fernando Bicho.

Odpisy na utratę wartości wyniosły 37,1 mln zł i były niższe o 17% w skali kwartału oraz o o 56% niższe w porównaniu z I kw. 2010 r. W większości (68%) odpisy zostały utworzone na zaangażowania detaliczne.

Wartość portfela kredytowego wyniosła 36.275 mln zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 10,0% w skali roku i spadek o 1,3% kw/kw.

„W ujęciu kwartalnym zanotowano spadek portfela detalicznego o 2,0% głównie w wyniku aprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego (-2,6%). Jednocześnie zanotowano wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 1,1%"- podał bank.

Kredyty dla przedsiębiorstw(w tym zaangażowania leasingowe) wyniosły 8.955 mln zł na koniec marca, co oznacza ich wzrost o 4,1% r/r.

Środki klientów ogółem osiągnęły na koniec marca wartość 39.980 mln zł , co oznacza wzrost o 10,9% w skali roku. Depozyty ogółem wzrosły o 11,1% rok do roku do 35.842 mln zł. Kwartalnie depozyty pozostały na stabilnym poziomie (+0,2% kw./kw.).

Kott poinformował, że rozpoczęta w połowie lutego kampania promującą rachunek bieżący "Dobre konto" przynosi satysfakcjonujące efekty.

„Jeśli porównać wyniki tej kampanii z założeniami jakie poczyniliśmy, to jesteśmy zadowoleni. Chyba osiągniemy nasze cele"- powiedział Kott.

Do końca marca bank zwiększył o 41 tys. do 1 113 tys. liczbę rachunków bieżących klientów detalicznych, a obecnie liczba otwartych nowych kont przekroczyła 50 tys. Bank do końca tego roku zamierza pozyskać 200 tys. nowych klientów detalicznych.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,8%, przy wskaźniku kapitału podstawowego (core Tier 1) na poziomie 12,7%.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021