Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Optimus spłacił pożyczkę udzieloną przez Multico

Autor: ISB
Dodano: 06-05-2011 08:39

Optimus spłacił w całości ostatnią część pożyczki udzielonej mu przez Multico, czyli 4 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Na spłatę tego zobowiązania spółka zaciągnęła pożyczkę u swoich dominujących akcjonariuszy. Kwotę 4 mln pożyczyli Optimusowi: Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Piotr Nielubowicz oraz Adam Kiciński.

"Zmiana struktury zadłużenia jest potwierdzeniem zmian właścicielskich, jakie w ostatnich kwartałach zaszły w spółce. Obecnie grupa Optimus, poza kredytem bankowym, nie ma zaciągniętych żadnych pożyczek u osób nie będących znaczącymi akcjonariuszami grupy, a zobowiązanie w kwocie 4 mln zł jest jedyną pożyczką jaką udzielili obecni akcjonariusze Optimusa" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd Optimusa poinformował, że otrzymał od wszystkich akcjonariuszy będących stronami zawartych umów zapewnienie, iż nie będą oni dążyć do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał zmierzających do konwersji wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek na kapitał zakładowy w zamian za prawa do jej akcji.

Optimus miał 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 50,45 mln zł wobec 1,27 mln zł rok wcześniej. Wyniki nie są porównywalne, bo w trakcie 2010 r. grupa zaczęła konsolidować wyniki grupy CD Projekt.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023