Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Comp nadal zainteresowany akwizycjami, może rozważyć buy-back

Autor: ISB
Dodano: 19-05-2011 12:31

Spółka informatyczna Comp jest nadal zainteresowana akwizycjami, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Firma może rozważyć też skup akcji własnych, zwłaszcza jeśli nie przeprowadzi większych przejęć.

"Wydaje się, że mamy pomysły na zagospodarowanie gotówki. Spodziewam się, że preferencją będą akwizycje, ale jeśli nie wyjdą możliwy jest skup akcji, który jest bardziej elastyczny niż dywidenda" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Comp Robert Tomaszewski. Spytany o wybór celów akwizycyjnych, powiedział że wartość przychodów przejmowanego podmiotu jest mniej ważna, istotny będzie natomiast osiągnięty przez grupę efekt.

Z jego wypowiedzi wynika, że Comp interesuje się przejmowaniem spółek polskich, ale w przyszłości może dokonać też akwizycji zagranicznych firm retailowych.

Spółka informatyczna Comp miała 25,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 259,92 mln zł wobec 240,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 20,79 mln zł zysku netto wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp miał 5,41 mln zł zysku netto w I kwartale wobec 4,48 mln zł przed rokiem. Skonsolidowane przychody wyniosły 53,83 zł wobec 41,01 mln zł.

Skonsolidowany portfel zamówień grupy Comp ma obecnie wartość ok. 160 mln zł netto, z czego ok. 130 mln zł przypada na spółkę-matkę, poinformowali przedstawiciele firmy. Według nich grupa wkrótce istotnie zwiększy tę wartość.

"Mamy rekordowy backlog grupy na 2011 r., to blisko 130 mln zł w spółce-matce i 160 mln zł w grupie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Comp Robert Tomaszewski. Dodał, że jest to stan na maj porównany do 125 mln zł jednostkowego backlogu Comp w czerwcu ubiegłego roku.

Tomaszewski poinformował też, że backlog zostanie szybko powiększony. Comp wygrał bowiem m.in. przetarg na realizację regionalnego portalu województwa łódzkiego o wartości ok. 15 mln zł, a także kilka projektów (m.in. dla Agencji Rynku Rolnego, Policji oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego) o łącznej wartości ok. 10 mln zł.

Tomaszewski dodał też, że Enigma z grupy Comp złożyła najniższą cenowo ofertę na SWD PRM (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) o wartości ok. 10 mln zł, bierze też udział w przetargu na kontrakt dla PGE o wartości ok. 60 mln zł.

Comp miał 5,41 mln zł zysku netto w I kwartale wobec 4,48 mln zł przed rokiem. Skonsolidowane przychody wyniosły 53,83 zł wobec 41,01 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019