Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

ZWZ Dom Development zdecydowało o 0,90 zł dywidendy z zysku za 2010 r.

Autor: ISB
Dodano: 20-05-2011 10:38

Akcjonariusze spółki Dom Development zdecydowali o przeznaczeniu 22,10 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,90 zł, zgodnie z rekomendacją zarządu, podała spółka w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Kwotę 17,58 mln zł przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Dom Development Spółka Akcyjna […] ustala dzień dywidendy na 7 czerwca 2011 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 22 czerwca 2011 roku" - głosi uchwała.

Dom Development miało 40,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 80,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 513,68 mln zł wobec 704,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki wyniósł w ub.r. 50,19 mln zł wobec 105,73 mln zł rok wcześniej

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020