Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

ZWZ Comp zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2010 r.

Autor: ISB
Dodano: 30-06-2011 10:05

Akcjonariusze spółki informatycznej Comp zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2010 r. na kapitał zapasowy, wynika z treści podjętych uchwał. Oznacza to niewypłacenie dywidendy.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wniosek zarządu o podział zysku netto w kwocie 20.790.169,00 zł za rok obrotowy 2010, według propozycji zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób: - całą kwotę (...) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

W maju Comp informował, że nie planuje wypłaty dywidendy i jest zainteresowany przejęciami. Jednocześnie przedstawiciele spółki informowali, że możliwy jest w przyszłości skup akcji własnej, zwłaszcza jeśli firma nie zrealizuje dużej akwizycji.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 20,79 mln zł zysku netto wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020