Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Novitus, Sygnity, Comp i Combidata podpiszą z MSWiA umowę ramową

Autor: PAP
Dodano: 05-07-2011 11:15

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA rozstrzygnęło przetarg na budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Wśród sześciu wykonawców, którzy podpiszą umowę ramową CPI MSWiA są: konsorcjum Enigmy i Novitusa, Sygnity, Comp, Combidata Poland - poinformowało CPI MSWiA.

Wartość ofert w tym przetargu wahała się od 10,5 mln zł do 56,8 mln zł.

Wśród zwycięzców tego przetargu jest też spółka Ente, z grupy Wojciecha Wajdy oraz konsorcjum Techeleon i BIW Koncept.

W przetargu tym złożono 17 ofert, w tym 16 niepodlegających odrzuceniu. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Enigmy i Novitusa, które zaproponowało 10,5 mln zł.

Kryterium oceny ofert były: cena (waga 70), dodatkowa funkcjonalność (waga 15), dodatkowa gwarancja (waga 10) i zwiększone SLA dla każdego ośrodka regionalnego (waga 5).

Czas trwania umowy ramowej określono na 24 miesiące.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) ma stanowić moduł Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnej obsługi zdarzeń przekazanych przez Centra powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, wsparcie procesu dysponowania siłami i środkami wykorzystywanymi w celach obsługi zdarzeń oraz rozliczeń dokonywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020