Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Gronkiewicz-Waltz: sesja Rady Warszawy dot. prywatyzacji SPEC-u nie będzie tajna

Autor: PAP
Dodano: 19-08-2011 13:20

Nie ma żadnych powodów do tego, żeby sesja rady miasta w sprawie prywatyzacji SPEC-u była w jakiś sposób utajniona - powiedziała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zdaniem radnych PiS plany utajnienia obrad były.

Stołeczna "Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że w debacie nad prywatyzacją SPEC, która odbędzie się 25 sierpnia, będą mogły wziąć udział jedynie osoby z "certyfikatem dostępu".

"Nikt takiej decyzji nie podjął" - powiedziała w piątek Gronkiewicz-Waltz. "Wczoraj na konwencie było wyraźnie sprecyzowane, że sesja nie będzie tajna. (...) Dla nas było oczywiste, że będzie to otwarta dyskusja" - dodała.

Gronkiewicz-Waltz wyjaśniła, że obrady muszą być przeprowadzone w odpowiednich warunkach i przyznała, że część dokumentów jest opatrzona klauzulą "zastrzeżone", ale to nie znaczy, że obrady rady miasta będą tajne. Poinformowała także, że kiedy transakcja zostanie sfinalizowana, wszystkie materiały dotyczące prywatyzacji SPEC-u, które w tej chwili są zastrzeżone, będą ujawnione. "Jesteśmy ograniczeni ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. (...) Najważniejsze kwestie zostały powiedziane, dyskutowane i opublikowane" - podkreśliła.

Dodała, że podczas czwartkowego wspólnego posiedzenia czterech komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego oraz Infrastruktury i Inwestycji, wszyscy przedstawiciele opozycji wyszli, kiedy zaczęła się część niejawna dyskusji na temat prywatyzacji SPEC-u. "Jest taka taktyka, żeby pójść na konfrontację na Radzie, a tak naprawdę te rzeczy ich nie interesują" - oceniła.

Radni PiS uważają, że były plany utajnienia sesji. "Oczywiście, że były takie plany" - powiedział szef klubu PiS w Radzie Warszawy Maciej Wąsik.

Wyjaśnił, że radni PiS wyszli podczas czwartkowych obrad komisji, ponieważ zlekceważono ich wniosek o odtajnienie dokumentów. "Wyszliśmy dlatego, że nie godzimy się na utajnianie obrad komisji. Zgłosiliśmy wczoraj wniosek formalny o przerwę w komisjach i zdjęcie klauzuli +zastrzeżone+. Komisja nawet nie zajęła się głosowaniem tego wniosku" - powiedział.

"Miałem przygotowaną bardzo długą listę pytań, zadam ją na sesji, ale tak naprawdę nie możemy się godzić na to, że pewne sprawy, które zgłasza opozycja, są nawet niezauważane" - dodał.

Radni PiS odnieśli się w piątek także do prac komisji, która ma wydać dla rady miasta opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ws. prywatyzacji SPEC-u, podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, podwyżek opłat za wodę i za odprowadzanie ścieków, a także za żłobki. Komisja ma ocenić, czy wniosek o referendum podpisany przez 150 tys. mieszkańców Warszawy, który złożyli radni PiS, jest zgodny z ustawą o referendum lokalnym. Warszawski PiS uważa, że dopóki nie zostaną zweryfikowane wszystkie podpisy zebrane pod wnioskiem, nie można wyrażać zgody na prywatyzacjęSPEC-u.

"Według naszych opinii prawnych, dopóki sprawa referendum nie zostanie ostatecznie zamknięta, nie można wyrażać zgody na prywatyzację SPEC-u, nie można podpisywać ostatecznej umowy" - powiedział Wąsik. "Myślimy, że spotkamy się z PO w sądzie, że to sąd administracyjny określi, czy ma być referendum w Warszawie, czy nie" - poinformował.

Ustawa o referendum lokalnym mówi, że przeprowadza się je z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. Referendum jest ważne, kiedy weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Na mocy podpisanej pod koniec lipca umowy przedwstępnej, 85 proc. akcji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zostanie zakupionych przez koncern energetyczny Dalkia Polska za 1,44 mld zł. Umowa między miastem a inwestorem jest warunkowa. Wymaga zgody Rady Warszawy oraz Komisji Europejskiej. Pozostałe 15 proc. akcji zostanie nieodpłatnie przekazane pracownikom przedsiębiorstwa.

SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce, zarządzający największym systemem ciepłowniczym w UE i jednym z największych na świecie, o długości 1700 km. Spółka zaspokaja ok. 80 proc. potrzeb cieplnych miasta, ogrzewa ponad 19 tys. obiektów. W 2009 roku SPEC osiągnął blisko 1,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży; zysk spółki wyniósł 36 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020