Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Hrubieszowa

Autor: PAP
Dodano: 07-09-2011 14:01

179 mln zł będzie kosztować obwodnica Hrubieszowa (Lubelskie) budowana w ciągu drogi krajowej nr 74 prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie.

Symbolicznie - od wbicia łopaty - budowę nowej drogi rozpoczęli w środę przedstawiciele wykonawców, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz lokalnych władz m.in. wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, poseł Stanisław Żmijan.

Obwodnicę wybuduje konsorcjum złożone z firm HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic. Wykonawca ma ukończyć inwestycję za 21 miesięcy.

Całościowy koszt budowy obwodnicy - wraz z kosztami przygotowania dokumentacji, wykupu gruntów i nadzoru - to ponad 179 mln zł. Inwestycja uzyskała blisko 97 mln zł dofinansowania ze środków unijnych z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Według burmistrza Hrubieszowa Tadeusza Garaja, obwodnica zmniejszy uciążliwy dla mieszkańców ruch w centrum miasta, daje też szansę na jego rozwój gospodarczy.

"Ruch przygraniczny będzie dzięki temu bardziej ożywiony i nasi przedsiębiorcy, przedsiębiorcy z Ukrainy będą mogli między sobą wymieniać towary, współpracować, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia" - powiedział Garaj dziennikarzom.

Obwodnica Hrubieszowa ma usprawnić ruch na drodze krajowej nr 74 prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie dla samochodów osobowych. W przyszłości przejście to ma być rozbudowane i obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych przez granicę.

Wojewoda Genowefa Tokarska podkreśliła, że nowa obwodnica jest ważna nie tylko dla Hrubieszowa, ale będzie sprzyjać rozwojowi ruchu przygranicznego w regionie. Przypomniała, że obecnie trwa budowa przejścia granicznego w Dołhobyczowie (ok. 40 km od Hrubieszowa), jeszcze w tym roku ma się rozpocząć rozbudowa przejścia w Zosinie, a w planach są także starania o uruchomienie nowego przejścia towarowego w Gródku pod Hrubieszowem, niedaleko od budowanej obwodnicy.

"Mam nadzieję, że droga krajowa 74 będzie ważnym traktem z zachodu na wschód, a Hrubieszów będzie taką wschodnią bramą na granicy z Unią Europejską" - dodała Tokarska.

Obwodnica Hrubieszowa będzie miała długość 9,3 km. Dwukrotnie przechodzić będzie nad linią kolejową, przetnie też dolinę rzeki Huczwy. Zbudowane zostaną cztery mosty i siedem wiaduktów. Będzie też 18 różnych przejść dla zwierząt, m.in. dla płazów.

Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z tymi drogami. Droga ma być oddana do użytku w 2013 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020