Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

W październiku walne Tarnowa zdecyduje o zbyciu spółek zależnych

Autor: ISB
Dodano: 22-09-2011 16:12

NWZ Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach ma wyrazić zgodę na zbycie udziałów w spółkach zależnych Biuro Projektów Zakładów Azotowych 'Biprozat' - Tarnów, PROReM, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ZWRI oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce 'Automatyka' poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 18 października.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach: Biuro Projektów Zakładów Azotowych 'Biprozat' - Tarnów, PROReM, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ZWRI oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce 'Automatyka' poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne" – czytamy w projektach uchwał.

Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce miały 130,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 29,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1966,12 mln zł wobec 748,58 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021