Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Azoty Tarnów rozpoczęły porządki w grupie, jest zgoda akcjonariuszy

Autor: PAP
Dodano: 18-10-2011 19:15

Zakłady Azotowe w Tarnowie, po otrzymaniu zgody akcjonariuszy, rozpoczynają proces wnoszenia spółek zależnych do Polskiego Konsorcjum Chemicznego. Celem jest restrukturyzacja grupy, lepsze wykorzystywanie ich mocy produkcyjnych, a w przyszłości nie wyklucza również sprzedaży poszczególnych spółek inwestorom z zewnątrz - poinformował PAP prezes Azotów Tarnów, Jerzy Marciniak.

Wtorkowe walne zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie zgodziło się na wniesienie do Polskiego Konsorcjum Chemicznego akcji kilku spółek zależnych.

Do Polskiego Konsorcjum Chemicznego, w którym akcjonariuszami są ZAT i Zakłady Azotowe w Kędzierzynie, trafi 100 proc. Biura Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów, PROReM, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ZWRI oraz 72,17 proc. udziałów w spółce Automatyka.

"Dzisiaj otrzymaliśmy zgodę akcjonariuszy Tarnowa. W środę podobną propozycją zajmie się walne zgromadzenie Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. Planujemy przenieść do PKCh udziały kilku spółek z Kędzierzyna, w tym Auto ZAK, ZAK Serwis, Rekom, ChemZAK" - powiedział PAP prezes Azotów Tarnów Jerzy Marciniak.

"W dalszej kolejności nie wykluczamy wniesienia do PKCh spółek zależnych z Zakładów Chemicznych w Policach, ale na razie trwa aktualizacja ich wycen, chcemy też lepiej poznać te spółki" - dodał.

Projekt zarządu Azotów Tarnów, który został przedstawiony do akceptacji przez akcjonariuszy Tarnowa i Kędzierzyna, jest częścią większego programu restrukturyzacji, który ma na celu wydzielenie trzech obszarów działalności grupy kapitałowej.

Azoty Tarnów chcą podzielić grupę na trzy obszary. Pierwszy z nich to biznes podstawowy, w którym będą Azoty Tarnów, ZAK, Police i zakłady w Guben. Z części pozapodstawowej wydzielona zostanie logistyka oraz spółki z otoczenia produkcyjnego.

"Chcemy, żeby ze spółek wniesionych do PKCh powstały bardzo silne podmioty, które będą zajmować się serwisem, automatyką oraz działalnością remontowo-budowlano-projektową. Dodatkowo poza strukturami PKCh powstanie segment logistyki. Taki podział pozwoli nam lepiej zarządzać biznesem pozapodstawowym w obrębie grupy. Będziemy tak ustalać terminy remontów, przestojów w ramach grupy, by jak najpełniej wykorzystywać moce produkcyjne tych spółek" - powiedział Marciniak.

"Docelowo planujemy pozyskanie dla tych firm inwestorów, z zapewnieniem sobie możliwości korzystania z ich usług. Chcemy się w przyszłości bowiem skoncentrować na naszej działalności podstawowej" - dodał.

Ponadto uchwałami NWZ w skład Rady Nadzorczej spółki powołani zostali Artur Kucharski, Marek Mroczkowski oraz Ryszard Trepczyński. Czytaj także: Marek Mroczkowski przeszedł z Rady Polic do Tarnowa

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020