Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Chemia: Octava oskarża Dwory

Autor: Rzeczpospolita
Dodano: 13-01-2005 08:03

Jak to się stało, że dwa miesiące przed wprowadzeniem akcji Dworów na giełdę NFI Piast i NFI Octava sprzedały akcje firmy dwa razy taniej, niż wycenione zostały podczas oferty?

Zarządzający funduszami twierdzą, że to wina władz chemicznej spółki i zastanawiają się nad wysunięciem wobec niej wielomilionowych roszczeń - pisze Rzeczpospolita.


Pod koniec września dwa fundusze - NFI Piast i NFI Octava - sprzedały niemal 4-proc. pakiet akcji Dworów. Fundusze sprzedawały papiery po 15 zł za sztukę. Niecałe dwa miesiące później inni akcjonariusze Dworów sprzedali walory tej spółki w ofercie publicznej po 37 zł.

Mniejszościowi akcjonariusze Piasta i Octavy zaczęli zadawać firmie zarządzającej tymi funduszami (KP Konsorcjum) niewygodne pytanie: Dlaczego sprzedali tak tanio? W odpowiedzi Piast i Octava opublikowały we wtorek komunikaty o podobnej treści. Wynika z nich, że winę za tę nieudaną transakcję ponosi zarząd Dworów.

"Nasz przedstawiciel na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy chciał się dowiedzieć o szczegóły emisji, jej harmonogram. Niestety zarząd Dworów nie odpowiedział na żadne z naszych pytań. Dlatego nie posiadaliśmy istotnych informacji, które pozwoliłyby nam odpowiednio wycenić akcje spółki. Gdybyśmy wiedzieli, że akcje będzie sprzedawał NFI Foksal i że prospekt jest już niemal gotowy, na pewno nie sprzedawalibyśmy wtedy akcji" - tłumaczy szef KP Konsorcjum Paweł Gieryński.

W oświadczeniu znalazły się informacje, które rzucają podejrzenie na prezesa Dworów Zdzisława Ingielewicza, współwłaściciela NFI Foksal. "Przy analizowaniu postępowania zarządu Dworów należy pamiętać o powiązaniach personalnych z NFI Foksal, który był jednym z głównych sprzedających akcje Dworów" - napisano w oświadczeniu. Znalazły się tam też informacje podające w wątpliwość wartość Dworów. Piast i Octava zwracają uwagę na zanieczyszczenie środowiska i ewentualne odszkodowania, jakie mogą z tego tytułu zapłacić Dwory.

"Poważna firma zarządzająca nie może się w ten sposób tłumaczyć. Sprawozdania finansowe, na podstawie których można było dokonać odpowiedniej wyceny Dworów, są ogólnodostępne. Dziwnym trafem inni akcjonariusze nie zdecydowali się na sprzedaż akcji po tej cenie, co Piast i Octava" - wyjaśnia Zdzisław Ingielewicz.

Paweł Gieryński zapowiada, że KP Konsorcjum zastanowi się, czy nie wystąpić do Dworów z roszczeniem o utracone w wyniku wrześniowych transakcji korzyści. Gdyby fundusze sprzedały akcje w ofercie, zarobiłyby 18,2 mln zł, ponad dwa razy więcej niż suma uzyskana we wrześniu, czyli 7,8 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021