Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Śląskie. Ok. 1,9 mln zł dotacji na energię odnawialną

Autor: PAP
Dodano: 30-11-2011 14:42

Blisko 1,9 mln zł unijnej dotacji otrzyma sześć gmin woj. śląskiego, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań opartych na energii ze źródeł odnawialnych. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Listę przedsięwzięć, które są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zatwierdził zarząd woj. śląskiego. Łączna kwota, przeznaczona w regionie na te cele, to prawie 20,5 mln zł.

Zdecydowano, że dofinansowane zostaną wszystkie złożone w ostatnim naborze wnioski, opiewające na ponad 1,88 mln zł. Łączna wartość sześciu realizowanych inwestycji to przeszło 3,8 mln zł.

Największy, wart ponad 1,3 mln zł projekt, realizuje gmina Popów w powiecie kłobuckim. Chodzi o modernizację centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Zawadach wraz z wykonaniem pompy ciepła. Dzięki temu ogrzewanie ma być nie tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze i bardziej efektywne. Unijne dofinansowanie przekroczyło tu 0,5 mln zł.

Najwyższe pod względem wartości dofinansowanie z UE - również powyżej 0,5 mln zł - otrzymała gmina Mykanów, która za prawie 900 tys. zł buduje hybrydowe instalacje do zasilania oświetlenia ulicznego. Dzięki temu możliwa będzie oszczędność prądu.

Śląska gmina Bojszowy za niespełna 600 tys. zł rozbudowuje systemy ciepłej wody użytkowej dla dwóch szkół: podstawówki i gimnazjum. Do ogrzewania wody wykorzystane zostaną kolektory słoneczne.

Instalacje solarne powstają również w trzech innych gminach, które sięgnęły po unijne dofinansowanie. W Łodygowicach na Żywiecczyźnie za prawie 700 tys. zł kolektory słoneczne montowane będą w budynkach użyteczności publicznej.

W Cisownicy (gmina Goleszów, powiat cieszyński) instalacja solarna powstanie w szkole podstawowej, za ponad 230 tys. zł. Gmina Tworóg za ponad 110 tys. zł prowadzi termomodernizację przedszkola, które również będzie zasilane energią słoneczną.

Pieniądze dla samorządów pochodzą z segmentu PROW, dotyczącego podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Chodzi o działania dotyczące wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych - w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

W ogłoszonym przez samorząd wojewódzki naborze zgłoszono osiem wniosków, ale wnioskodawcy później wycofali dwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020