Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Introl nie zapłaci kary za kontrakt w Elektrowni Opole

Autor: wnp.pl (TE)
Dodano: 15-12-2011 15:20

Spółka giełdowego Introlu nie zapłaci kary umownej, jakiej od konsorcjum z jej udziałem domagała się Elektrownia Opole. W czwartek zawarto w tej sprawie ugodę sądową, która uwalnia Introl od roszczeń elektrowni.

Sprawa dotyczy kontraktu na realizację układu pomiaru energii chemicznej paliwa na układzie nawęglania w opolskiej elektrowni. Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl - w 100 proc. spółka zależna - Introlu wykonywała to zadanie w konsorcjum z Energoprojektem-Katowice oraz Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Mador.

Na początku września Sąd Okręgowy w Gliwicach nakazał całemu konsorcjum zapłatę kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości ponad 5 mln zł, powiększoną o ustawowe odsetki liczone od 29 lutego tego roku. W opinii władz Introlu, spółka wykonała swój zakres prac terminowo i prawidłowo, a ich wartość wynosiła 0,76 mln zł netto.

Zawarta ugoda przewiduje, że Energoprojekt-Katowice oraz Mador zapłacą na rzecz Elektrowni Opole kwotę 1,4 mln zł w dwunastu ratach. Introl nie został natomiast obciążony żadną sumą do zapłaty.

Po trzech kwartałach tego roku Introl zanotował na poziomie skonsolidowanym 200,3 mln zł przychodów oraz 7,5 mln zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 169,7 mln zł i 8,9 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021