Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Fiten zapowiada większe zyski

Autor: wnp.pl (DC)
Dodano: 28-12-2011 12:50

Fiten podniósł prognozę dotyczącą zysku i przychodów w roku 2011. Mają się one zwiększyć o kilkadziesiąt procent w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Oczekiwana wartość przychodów netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2011 m wynieść dla Fiten SA 253.101,4 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanych przychodów o około 34 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz) dla całej grupy kapitałowej 254.927,2 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanych przychodów o około 34 proc.).

Oczekiwana wartość EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów finansowych i podatków, powiększony o amortyzację) za rok obrotowy 2011 dla Fiten SA ma wynieść 4.690,4 tys. zł (wzrost oczekiwanej wartości EBITDA o około 47 proc.) a dla całej grupy 2.971,0 tys. zł (wzrost oczekiwanej wartości EBITDA o około 113 proc.).

Oczekiwana wartość zysku netto za rok obrotowy 2011 to dla Fiten SA 3.927,4 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanego zysku netto o około 84 proc.) a da całej grupy 2.212,1 tys. zł (wzrost wartości oczekiwanego zysku netto o około 1.061 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021