Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Samorządy zgarną unijną kasę na OZE, kanalizację i gospodarowanie odpadami

Autor: PAP
Dodano: 09-01-2012 18:13

Ponad 80 mln zł dofinansowania z UE mogą otrzymać podlaskie samorządy - gminy i powiaty - na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na scalanie gruntów.

W poniedziałek ruszył nabór wniosków na te działania. Zakończy się 2 marca. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP dyrektorka departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Filipowicz, na usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przeznaczonych jest prawie 70 mln zł. Chodzi o projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dofinansowanie uzależnione jest od rodzaju inwestycji. Filipowicz powiedziała, że preferowane będą wnioski gmin położonych na terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody czy obszarze Natura 2000. Dyrektor wytłumaczyła, że Podlaskie to województwo, które ma dużo obszarów chronionych, dlatego zarząd województwa zdecydował, że najpierw zostaną wsparte te projekty, które będą realizowane na terenach cennych przyrodniczo czy krajobrazowo.

Filipowicz spodziewa się, że najwięcej wniosków będzie dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej, podobnie jak w poprzednich naborach. Według niej, to najbardziej popularne, a także najbardziej potrzebne inwestycje. Dodała, że w Podlaskiem wciąż są tereny, gdzie nie ma wodociągów i kanalizacji.

Drugim konkursem, który ruszył w poniedziałek, jest konkurs na scalanie gruntów. Przeznaczono na ten cel 13 mln zł. Wnioski mogą składać starostwa z terenu województwa, a projekty mogą dotyczyć nie tylko samego scalania, ale także zagospodarowania tych terenów, np. budowy czy modernizacji dróg.

Filipowicz powiedziała, że konkurs na scalanie gruntów, to jeden z niewielu, w którym niepotrzebne są środki własne. 75 proc. dofinansowania pochodzi z UE, a 25 proc. z budżetu państwa.

Dodała, że w województwie jest niewielkie zainteresowanie tym konkursem, od początku programu podpisano tylko trzy umowy. Według Filipowicz, są to najtrudniejsze i najbardziej pracochłonne wnioski, bo najpierw starostwo musi złożyć w urzędzie odpowiednią dokumentację - założenia do scalania gruntów, dopiero wtedy może starać się o dofinansowanie. Dodała, że obecnie złożone są dwa takie dokumenty z powiatu siemiatyckiego.

Filipowicz powiedziała, że najprawdopodobniej to ostatnie konkursy PROW w tym roku. Dodała, że jeśli będą tzw. oszczędności poprzetargowe, wtedy zostanie ogłoszony kolejny konkurs

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021