Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Solidarność i Solidarna Polska łączą siły ws. pakietu klimatycznego

Autor: PAP
Dodano: 16-01-2012 18:07

Zawieszenie pakietu energetyczno-klimatycznego to ostatnia szansa, by uchronić Polaków przed gwałtownym spadkiem poziomu życia - przekonywał Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po poniedziałkowym spotkaniu z politykami Solidarnej Polski.

W poniedziałek związek włączył się w inicjatywę SP, która w krajach Unii Europejskiej chce zebrać milion podpisów od osób sprzeciwiających się pakietowi.

Kolorz podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu, że przystąpienie do inicjatywy zadeklarowała cała "S", a nie tylko śląsko-dąbrowskie struktury związku. Do poparcia wniosku zachęcane będą inne związki zawodowe, partie i środowiska, także spoza granic kraju.

"Skutki pakietu mogą być dramatyczne w kontekście społecznym i gospodarczym. Każdy przeciętny obywatel Rzeczypospolitej odczuje jego skutki we własnej kieszeni" - podkreślił Kolorz.

Uczestniczący w spotkaniu z Kolorzem poseł Ludwik Dorn - który jest pomysłodawcą akcji zbierania podpisów - wyraził przekonanie, że nie ma w Polsce siły politycznej, która w realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego nie widziałaby zagrożeń dla polskiego rynku pracy, gospodarki i budżetów gospodarstw domowych.

"Spotykamy się tutaj, chcemy, żeby inni się przyłączyli i mówimy: "Chodźcie z nami" - apelował inny uczestnik konferencji prasowej, poseł Mariusz Orion Jędrysek.

Wbrew wcześniejszym informacjom politycy SP nie chcą doprowadzić do ogólnoeuropejskiego referendum, ale skorzystać z tzw. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), wprowadzonej przez Traktat Lizboński. Zbieranie podpisów ma rozpocząć się 1 kwietnia br., wtedy bowiem wchodzą w życie postanowienia dotyczące EIO, pozwalające na składanie masowych petycji.

Pierwszym etapem ma być stworzenie komitetu organizacyjnego - złożonego z obywateli co najmniej siedmiu krajów Unii - który zarejestruje inicjatywę w KE. Później rozpocznie się zbieranie podpisów. Minimalna liczba podpisów, jaką należy zebrać, jest proporcjonalna do członków Parlamentu Europejskiego z danego kraju, np. dla Polski wynosi 37,5 tys. Po złożeniu podpisów KE musi merytorycznie odnieść się do stanowiska organizatorów akcji.

Uczestnicy poniedziałkowej konferencji zaznaczyli, że ich celem jest zawieszenie pakietu klimatycznego do 2020 r., a dopiero w dalszej perspektywie - rezygnacja z jego postanowień.

"Wniosek będzie dotyczył zawieszenia. Lepiej mniej, ale lepiej" - przekonywał Dorn i dodał, że łatwiej zyskać zwolenników takiego, mniej radykalnego, pomysłu. Politycy SP i związkowcy z "S" nie zgadzają się z twierdzeniami o decydującym wpływie człowieka na zmiany klimatu i liczą, że kolejne badania będą to potwierdzały. W 2020 r. postulowanie rezygnacji z pakietu będzie łatwiejsze - przewidują.

Poseł Jędrysek wyraził też przekonanie, że najpierw trzeba rozliczyć się z wcześniej złożonych zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Z niewielkimi wyjątkami kraje starej Unii nie dostosowały się do żadnych postanowień, dotyczących emisji gazów, tymczasem Polska w ostatnich latach zredukowała swoje emisje o 30 proc. - argumentował.

Pakiet ma wejść w życie w państwach UE w 2013 r. Zakłada 20-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 proc. oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. - cele te mają być osiągnięte do roku 2020. Polska ma prawo do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, które jednak stopniowo będą redukowane i od 2020 r. również polskie elektrownie będą musiały kupować wszystkie uprawnienia do emisji na aukcjach.

Jak oceniają eksperci NSZZ Solidarność, wejście w życie unijnego pakietu może spowodować w naszym kraju m.in. utratę 250 tys. miejsc pracy w tzw. branżach energochłonnych, a także skokowy wzrost cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych. Już w 2013 roku ten wzrost może wynieść 20-30 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021