Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Biogaz Zeneris i H. Cegielski z kontraktem na biogazownię

Autor: wnp.pl (TE)
Dodano: 29-01-2012 10:45

Konsorcjum Biogaz Zeneris - spółki zależnej BBI Zeneris NFI - i H. Cegielski-Poznań podpisało ze spółką Agromis kontrakt na projekt i budowę biogazowni rolniczej o mocy 0,7 MW w Trzebielach koło Szczecinka.

Wartość zlecenia wynosi 18,2 mln zł brutto. Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym, przewidującym że Agromis przekaże wykonawcy dowody potwierdzające zapewnienie finansowania projektu w terminie do 31 maja 2012 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021