Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Globema ułatwi rozwój OZE

Autor: wnp.pl (PK)
Dodano: 31-01-2012 11:14

Globema otrzyma od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie do opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii w zakresie energetyki odnawialnej w ramach programu Innotech (ścieżka programowa Hi-Tech).

Celem projektu „System wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE (4RES)” jest opracowanie systemu wspomagającego udział operatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) w rynku energii elektrycznej. Powstały system ma się składać z dwóch zasadniczych podsystemów: prognostycznego i podsystemu wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej. Ich łączna funkcjonalność będzie kompleksowo adresować potrzeby producentów i firm handlujących energią odnawialną.

Program Innotech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma za zadanie wspierać sektor nauki i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Projekt 4RES będzie realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy, w Laboratorium Rozwoju Systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu planowana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020