Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

M. Budzanowski: polska energetyka wymaga natychmiastowych działań

Autor: wnp.pl (Marcin Szczepański)
Dodano: 10-02-2012 11:36

W Ministerstwie Skarbu Państwa staramy się działać zgodnie z filozofią dnia dzisiejszego, najbliższych dni i tygodni – powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski w wystąpieniu inaugurującym Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Jego zdaniem wymagają tego inwestycje niezbędne dla polskiej energetyki.

- Nasz plan przewiduje wydatki ponad 100 mld zł na inwestycje w energetykę. Musimy zrobić wszystko aby te pieniądze zostały dobrze zagospodarowane – powiedział minister skarbu.

Jego zdaniem przed resortem i rządem stoi szereg wyzwań, które wymagają szybkiego rozpatrzenia. – Pierwszy problem to stworzenie planu inwestycji. W przypadku większości z nich mamy do czynienia z dużymi opóźnieniami, więc jest to potrzeba najbliższych tygodni – zapowiedział Mikołaj Budzanowski.

Inna, równie ważna kwestia, to otoczenie regulacyjne. – Inwestorzy nie mają jasności co do kształtu przepisów, co nie pozwala im na rzetelną ocenę inwestycji. Dotyczy to choćby projektów energetycznych uzależnionych w dużej mierze od regulacji związanych z emisjami CO2 – przyznał Budzanowski. Wśród kluczowych projektów wymienił tutaj ustawę o korytarzach przesyłowych oraz projekt zmierzający do uwolnienia rynku gazu.

Minister Budzanowski nawiązał również do kwestii zaangażowania spółek Skarbu Państwa w poszukiwania złóż gazu łupkowego. – Pojawiają się wątpliwości czy warto intensyfikować nasze wysiłki w tym obszarze i czy powinniśmy w nie angażować inne spółki Skarbu Państwa. Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że warto to robić. Polski konsument gazu ma prawo płacić za surowiec znacznie mniej niż obecnie, gdy w USA cena gazu jest kilkakrotnie niższa – mówił szef resortu skarbu.

Jego zdaniem konieczne jest jednak skoordynowane działanie w celu maksymalizacji korzyści. – Nie warto rozpraszać wysiłków w różnych rejonach kraju. Nasza strategia przewiduje koncentrację działań na obszarze północnej Polski, tak aby jak najszybciej można było rozpocząć wydobycie surowca – powiedział Mikołaj Budzanowski. Dodał, iż rozmowy między spółkami zaangażowanymi w ten projekt mają zaowocować podpisaniem odpowiednich umów już w kwietniu tego roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020