Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

35 mln zł na OZE w zachodniopomorskim

Autor: wnp.pl (Patrycja Kokosińska)
Dodano: 01-03-2012 14:51

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Do podziału jest 35 mln zł.

Zgłaszać można przedsięwzięcia, których koszt całkowity nie jest mniejszy niż 500 tys. zł, i nie przekracza 10 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 29 czerwca br., a lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania opublikowana zostanie we wrześniu br. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 35 mln zł.

Jak informuje WFOŚiGW w Szczecinie program adresowany jest do podmiotów podejmujących na terenie województwa zachodniopomorskiego realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020