Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Tylko Polska chce w UE budować elektrownie węglowe

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 09-05-2012 07:13

Polska jest jedynym krajem w UE, gdzie planuje się budowę nowych elektrowni węglowych. Obecnie w Niemczech kończy się realizacja 11 inwestycji węglowych, a nowe duże bloki węglowe budowane są przez Alstom w Estonii, Rumunii i Czechach oraz w Polsce w Elektrowni Rybnik - mówi Jakub Radulski, prezes Alstom w Polsce.

Czy biorąc pod uwagę politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, budowa mocy węglowych w Polsce jest racjonalna?

- Znaczenie węgla brunatnego i kamiennego w polskiej energetyce jest tak duże, że kolejne bloki węglowe powinny być budowane. Polskie weto w sprawie podwyższenia poziomów redukcji emisji CO2 było absolutnie zasadne. W Polsce musimy budować bloki węglowe, a ciągle brakuje rozwiązań, które dawałyby nam bezpieczeństwo w przypadku oparcia energetyki wyłącznie na gazie. Bloki węglowe to obecnie najtańsze rozwiązanie, jest tylko pytanie czy nie zostaną one "pogrążone" limitami emisji CO2.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że energetyka odnawialna jest dziś inaczej postrzegana przez rząd. Zapowiadane są zmiany dotyczące niektórych rozwiązań, jak np. likwidacja dopłat związanych ze współspalaniem biomasy (co - moim zdaniem – jest właściwym kierunkiem). jednak powinny być one wcześniej zasygnalizowane, co - miałoby przełożenie na działania w zakresie inwestycji przystosowujących kotły do współspalania.

Trzeba również pamiętać, że realizacja niektórych inwestycji węglowych może być utrudniona ze względu na przykład na transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Widzieliśmy to już na przykładzie dwóch nowych bloków w elektrowni opole, podobnie może być w przypadku planowanego nowego bloku w elektrowni turów, która leży niedaleko granicy z czechami i niemcami.

Czy poza Polską są planowane nowe bloki węglowe w UE?

- W innych krajach UE nie planuje się budowy nowych mocy węglowych. Obecnie w Niemczech kończy się realizacja 11 inwestycji węglowych, a nowe duże bloki węglowe budowane są przez Alstom w Estonii, Rumunii i Czechach oraz w Polsce w Elektrowni Rybnik

Polska jest jedynym rynkiem w UE, gdzie planuje się budowę nowych mocy węglowych. W naszym kraju etap inwestowania przesunął się o ok. 8 lat w stosunku do Niemiec. Natomiast dużo bloków węglowych planuje się w Azji. Alstom podpisał w ubiegłym miesiącu kontrakt na budowę bloku 1000 MW w Malezji.

Co Pan sądzi o budowie instalacji CCS?

Polska musi wykonać jedną lub dwie instalacje CCS w skali przemysłowej - istotne jest, żeby rynek energetyczny miał jednoznaczną informację dotyczącą efektywności, kosztów i efektów technologii CCS w skali przemysłowej.

Rozwój technologii CCS może być podobny do rozwoju technologii odsiarczania spalin. wydawało się, że pierwsze instalacje odsiarczania wręcz zabiją energetykę, że nie będzie możliwe obniżenie kosztów ochrony środowiska. jednak technologia ta rozwijała bardzo szybko i przemysł znalazł rozwiązania, które dziś są standardem, nie są kosztowne i energochłonne.

Blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów jest przygotowany do podłączenia instalacji CCS (CCS ready). aby było to możliwe musieliśmy wprowadzić zasadnicze zmiany w konstrukcji bloku. Trzeba było przeprojektować i zmienić lokalizację niektórych elementów w infrastrukturze, okablowań, układu rurociągów i przebudować chłodnie kominowe.

Dziś technologia CCS stoi pod dużym znakiem zapytania z powodu wysokich kosztów oraz braku regulacji ze strony ue. muszą być wydzielone korytarze, przez które będą przechodziły rurociągi z CO2, rozwiązana musi być też kwestia zatłaczania CO2 pod powierzchnię ziemi. wygląda na to, że jeszcze długa droga przed nami.

Rozmawiał: Dariusz Ciepiela

Czytaj także: Nowe elektrownie będą kiepskiej jakości
Na nowe elektrownie zabraknie pieniędzy i wykonawców

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021