Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Prezes Wiśniewski pożyczył swojej spółce PBG 50 mln zł

Autor: ISB
Dodano: 16-05-2012 09:30

Prezes spółki budowlanej PBG Jerzy Wiśniewski zawarł ze swoją firmą umowę pożyczki w kwocie 50 mln zł, podała spółka w komunikacie. Zwrot pożyczki ma nastąpić do końca roku.

"W dniu 15 maja 2012 roku w imieniu spółki PBG SA przewodniczący rady nadzorczej pan Maciej Bednarkiewicz zawarł z prezesem zarządu spółki, panem Jerzym Wiśniewskim, umowę pożyczki, na którą rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2012 roku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, Wiśniewski udzieli spółce pożyczkę w kwocie 50 mln zł, z czego 36 mln zł zostało przekazane dotychczas spółce, natomiast pozostała kwota pożyczki w wysokości 14 mln zł zostanie wypłacona w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku.

"Spółka zobowiązała się dokonać zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia 2012 roku" - czytamy dalej.

We wtorek grupa budowlana PBG zawarła z bankami finansującymi umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Uruchomienie finansowania pomostowego, do planowanej na czerwiec emisji obligacji, planowane jest do 25 maja 2012 r.

Pozyskane środki w ramach finansowania pomostowego zostaną przeznaczone na działalność operacyjną Grupy PBG i pozwolą uregulować znaczącą część zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców.

PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021