Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

EC Będzin dostanie 20 mln zł na kocioł biomasowy

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 29-05-2012 17:29

Elektrociepłownia Będzin 29 maja 2012 r. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie konwersji kotła węglowego na biomasowy. EC Będzin otrzyma z NFOŚiGW 20 mln zł, koszt całej inwestycji to 130,8 mln zł.

Przedmiotem umowy jest udzielenie EC Będzin dofinansowania na realizację konwersji kotła OP - 140 na kocioł fluidalny opalany w 100 proc. biomasą.

Inwestycja ma osiągnąć efekt ekologiczny rozumiany jako zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń:

- dwutlenek siarki o 507,94 Mg/rok
- tlenku azotu o 36,66 Mg/rok
- dwutlenku węgla o 235 684,30 Mg/rok
- pyłu o 27,95 Mg/rok
- popiołu o 18 256,43 Mg/rok
- żużlu o 5 158,37 Mg/rok

Po konwersji kotła EC Będzin będzie spalała ok. 240 tys. ton biomasy rocznie.

Elektrociepłownia otrzyma wsparcie z NFOŚiGW w kwocie nie większej niż 20 mln zł przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu 130 844 325 zł.

EC Będzin notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większościowym akcjonariuszem EC Będzin jest niemiecka firma Envia Mitteldeutsche Energie, należąca do grupy RWE, posiadająca 69,56 proc. akcji, Bank Gospodarstwa Krajowego posiada 9,88 proc. akcji a Skarb Państwa 5 proc.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021