Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

ECO uruchomiła elektrociepłownię w Oleśnie

Autor: wnp.pl (ICh)
Dodano: 30-05-2012 11:04

Energetyka Cieplna Opolszczyzny uruchomiła elektrociepłownię gazową w Oleśnie o mocy cieplnej 0,3 MW i mocy elektrycznej 0,25 MW. Instalacja będzie mogła wyprodukować 2050 MWh energii rocznie – poinformowała Energetyka Cieplna Opolszczyzny.

Dotychczas Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) w Oleśnie na potrzeby swoich klientów, którymi są przede wszystkim spółdzielnia oraz wspólnoty mieszkaniowe i szpital, wytwarzała jedynie ciepło. Od dzisiaj, dzięki budowie układu skojarzonego dodatkowo produkuje energię elektryczną, którą – jak poinformowała - sprzedaje operatorowi systemu dystrybucyjnego.

– Skojarzona produkcja ciepła oraz energii elektrycznej jest, w naszej ocenie, właściwym kierunkiem rozwoju dla firm do tej pory stricte ciepłowniczych, ponieważ pozwala na wygenerowanie dodatkowych przychodów, a tym samym złagodzenie skutków podwyżek cen paliw mających największy wpływ na koszty produkcji ciepła . – powiedział Wiesław Chmielowicz, prezes ECO.

ECO podkreśla, że nowa jednostka będzie mogła również stanowić awaryjne źródło zasilania dla pobliskiego szpitala, dzięki czemu w przypadku uszkodzeń sieci wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych szpital będzie mógł pozostać miejscem nie tylko ciepłym, ale i bezpiecznym ze względu na możliwość korzystania z produkowanej przez ECO energii elektrycznej.

–Doceniamy bardzo dobrą współpracę z dyrekcją oraz zaangażowanie pracowników oleskiego szpitala przy realizacji tego pilotażowego w ECO projektu – powiedział Wojciech Zachariasiewicz, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w ECO.

Grupa kapitałowa ECO , składająca się z 7 spółek z pozycją dominującą ECO i ogrzewająca ponad 500 tys. mieszkańców w 9 województwach, do końca roku będzie dysponować potencjałem około 40 MWe energii elektrycznej ( w Opolu, Jeleniej Górze, Oleśnie i Kutnie) produkowanej w skojarzeniu z ciepłem. W perspektywie kilku kolejnych lat grupa planuje zwiększyć tę skalę o kolejne około 10 MWe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021