Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

8,5 proc. spadek zatrudnienia w PGE Dystrybucja

Autor: wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
Dodano: 22-06-2012 13:38

PGE Dystrybucja odnotowała blisko 8,5 proc. spadek zatrudnienia od momentu konsolidacji. Redukcja etatów do dnia 1 czerwca tego roku wyniosła ponad 1050 - poinformowała spółka.

PGE Dystrybucja poinformowała, że na dzień przed konsolidacją, czyli 31.08.2010 roku, zatrudnienie wynosiło blisko 12, 5 tys. osób. W wyniku realizowanego programu optymalizacji w obszarze zatrudnienia ze spółki odeszło ponad 1050 osób.

W ramach programu efektywnościowego w 2011 r. przeprowadzone zostały dwie edycje Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych (PDOP), z których skorzystało blisko 430 pracowników, zaś w roku bieżącym zrealizowano Program Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK). O objęcie postanowieniami PDOK wystąpiło ponad 180 pracowników spółki, pozytywna decyzja o możliwości skorzystania z programu i rozwiązania umowy o pracę wydana została dla blisko 150 pracowników.

PGE Dystrybucja podała, że spadek zatrudnienia jest różny w poszczególnych oddziałach. W oddziale Łódź Miasto redukcja zatrudnienia wyniosła blisko 14 proc., w oddziale Skarżysko Kamienna blisko 10 proc., Łódź Teren ponad 9 proc., Warszawa ponad 9 proc., Lublin ponad 8 proc., Rzeszów blisko 8 proc., Zamość ponad 7 proc., Białystok blisko 6 proc. Spółka podała, że zatrudnia obecnie ponad 11, 45 tys. pracowników.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020