Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

CEZ wypłaci dywidendę w wys. 24,2 mld koron

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 27-06-2012 10:29

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEZ, jakie odbyło się 26 czerwca br., zadecydowało o wypłacie przez spółkę dywidendy w wys. 24,2 miliarda koron. Udział akcjonariusza większościowego (czyli Skarbu Państwa Czech) w dywidendzie wynosi 16,9 miliarda koron.

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 45 koron.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 2 lipca 2012 r. Terminem wypłaty dywidendy jest 1 sierpnia 2012 r.

Ponadto, WZA podjęło decyzję o wypłacie 25,5 mln koron tantiem dla członków zarządu i rady nadzorczej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021