Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Połączenie Tauron Dystrybucja i Tauron Dystrybucja GZE

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 16-07-2012 09:55

Zarządy spółek Tauron Dystrybucja z siedzibą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja GZE z siedzibą w Gliwicach 13 lipca br. przyjęły plan połączenia obu spółek, który następnie został złożony z wnioskiem do sądu rejestrowego o przeprowadzenie jego badania.

- Plan przewiduje połączenie spółek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Tauron Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh przy założeniu, iż spółką przejmującą będzie Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Planowany termin rejestracji połączenia spółek to 01.10.2012 r. – poinformowała Tauron Dystrybucja.

W związku z założeniami „Strategii Korporacyjnej dla Grupy Tauron na lata 2011 - 2015, z perspektywą do 2020 r.”, zakładającymi m. in. uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A., w każdym obszarze biznesowym ma działać jedna spółka.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020