Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

ZE PAK kupił kopalnie Adamów i Konin za 175,5 mln zł

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 19-07-2012 05:20

18 lipca 2012 r. Minister Skarbu Państwa przeniósł własność pakietów po 85 proc. akcji kopalń węgla brunatnego Adamów i Konin na Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK). Wartość transakcji to 175,5 mln zł. ZE PAK w przejętych kopalniach do końca 2016 r. ma zrealizować inwestycje wartości 250 mln zł.

- 18 lipca 2012 r. Minister Skarbu Państwa przeniósł własność pakietu 10.200.000 akcji, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku oraz pakietu 20.803.750, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie na Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie – poinformował resort skarbu.

MSP podkreśla, że to druga, tym razem zakończona sukcesem, próba prywatyzacji obu kopalń. Cenę transakcyjną za pakiety po 85 proc. akcji obu kopalń stanowi kwota 175.499.500 zł, w tym cenę zakupu 85 proc. akcji KWB Adamów stanowi kwota 67.320.000 zł, a cenę zakupu 85 proc. akcji KWB Konin stanowi kwota 108.179.500 zł.

Inwestor, czyli ZE PAK zobowiązał się w umowie do inwestycji o wartości 250 mln zł, które przeprowadzi do 31 grudnia 2016 roku. Ponadto zadeklarował gwarancje pracownicze dla załogi KWB Adamów i KWB Konin zatrudnionej na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych przy wydobyciu węgla przez okres 36 miesięcy, a pozostałym pracownikom przez okres 6 miesięcy.

Przeniesienie własności akcji kopalń nastąpiło w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, określonego w umowie sprzedaży akcji kopalń podpisanej 28 maja 2012 r. tj. wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez ZE PAK kontroli nad kopalniami Adamów i Konin oraz zapłacie ceny transakcji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021