Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

W Rudzie Śląskiej powstaje trasa łącząca A4 i DTŚ

Autor: PAP
Dodano: 07-08-2012 17:29

Kosztem 43,5 mln zł w Rudzie Śląskiej zbudowano pierwszy odcinek trasy, która usprawni ruch w mieście, łącząc dwie najważniejsze drogi w aglomeracji katowickiej: autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową (DTŚ). Cała trasa ma być gotowa za niespełna dwa lata.

Trasa N-S (skrót pochodzi od angielskich nazw północ-południe) to najważniejsza obecnie inwestycja drogowa w Rudzie Śląskiej, istotna dla komunikacji w całej śląskiej aglomeracji. Dotąd - choć przez miasto przebiegają dwa ważne szlaki drogowe, A4 i DTŚ - dojazd z jednej drogi na drugą wymagał kłopotliwego przejazdu przez zatłoczone ulice miasta.

Pierwszy etap inwestycji obejmował liczący ok. 1 km odcinek od rudzkiej ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do istniejącego węzła Drogowej Trasy Średnicowej. Zbudowano też dwupoziomowy węzeł nowej drogi z ul. 1 Maja - powstały tam dwa wiadukty o rozpiętości 56 m, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. Przy nowej drodze zbudowano chodniki, ścieżki rowerowe i pasy zieleni.

Przebudowano również ok. 800-metrowy odcinek ul. 1 Maja, który został oddany do użytku w ubiegłym tygodniu. Sama trasa N-S ma zostać otwarta dla ruchu wkrótce, gdy stosowne instytucje zakończą tzw. odbiór techniczny drogi.

Pierwszy etap budowy trasy sfinansowano głównie ze środków unijnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego przeznaczono na ten cel 36,9 mln zł, wobec 43,5 mln zł wszystkich kosztów.

Kolejny etap budowy, który ma zakończyć się w drugim kwartale 2014 r., będzie kosztować - według wstępnego kosztorysu - prawie 74,8 mln zł. W październiku ruszy procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę robót budowlanych dla tego przedsięwzięcia.

W drugim etapie powstanie odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z dwupoziomowym węzłem z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic.

Ulica 1 Maja (droga wojewódzka nr 925), która łączy na osi północ-południe Drogową Trasę Średnicowa, autostradę A-4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Większość ciężkiego ruchu w osi północ-południe odbywa się właśnie tą ulicą.

Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego oraz lokalnego transportu towarów z dużego odcinka ul. 1 Maja przebiegającego na całej długości w zwartej zabudowie. Znajdują się tam liczne domy mieszkalne, szkoły, kościoły i sklepy. Docelowo po zakończeniu połączenia DTŚ z A4 trasa ma być budowana dalej w obie strony - do Bytomia i Mikołowa.

Rudzka trasa N-S będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę kilku ulic w pobliżu nowej drogi.

Drogowa Trasa Średnicowa, która dzięki trasie N-S zyska w Rudzie Śląskiej wygodne połączenie z autostradą A4, to droga łącząca obecnie Katowice z Zabrzem - przez Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Obecnie prowadzone inwestycje zakładają zakończenie całego brakującego odcinka do drogi krajowej nr 88 w Gliwicach - do końca 2014 r.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022