Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ugoda w Mostostalu Export

Autor: PAP/Parkiet
Dodano: 11-09-2012 06:08

Akcjonariusze Mostostalu-Export zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o co najmniej 22,3 mln zł poprzez emisję minimum 44.558.803 akcji serii V z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na walne w dniu 8 października.

Zarząd Mostostalu Export porozumiał się z byłym prezesem Michałem Skipietrowem i wspierającymi go akcjonariuszami – informuje „Parkiet”.

Mostostal wypłaci Skipietrowowi 11,8 mln zł. Z tych pieniędzy pokryte zostaną roszczenie Zofii Szwed i Nielsa Bonna. W zamian wycofane zostaną pozwy przeciw spółce i przeniesione zostaną należące do tych osób akcje.

Akcjonariusze 8 października podczas NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego Mostostalu-Export z kwoty 45.684.300 zł do kwoty 23.404.898,50 zł, w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,50 zł.

Walne podejmie także decyzję o uchyleniu uchwał ZWZ spółki z dnia 26 czerwca 2012 r., na podstawie których akcjonariusze Mostostalu-Export wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału docelowego i emisję do 91.368.600 warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia akcji serii VI, których emisja miała zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy spółki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021