Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

RP wycofał poprawki do Prawa zamówień publicznych

Autor: PAP
Dodano: 12-09-2012 18:22

Ruch Palikota wycofał poprawki, jakie zgłosił przed południem, podczas debaty w Sejmie, do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Odwołano zaplanowane tej sprawie posiedzenie komisji gospodarki.

Podczas drugiego czytania, które odbyło się w Sejmie w środę przed południem, za przyjęciem proponowanych w projekcie regulacji opowiedzieli się przedstawiciele parlamentarnych klubów PO i SLD. Projekt został skrytykowany przez przedstawicieli PiS, Ruchu Palikota i PSL; a Solidarna Polska zapowiedziała wstrzymanie się od głosu.

Posłowie zarzucali projektowi m.in. niedopracowanie, a w związku z tym konieczność prowadzenia nad tak ważną i obszerną regulacją dalszych prac w komisji. "W Polsce obowiązuje zbyt wiele złego prawa, które paraliżuje życie gospodarcze. (...) Takiego prawa tworzyć więcej nie możemy" - stwierdził poseł Jerzy Szmit (PiS).

Poseł Jerzy Borkowski w imieniu klubu Ruchu Palikota podkreślił, że ustawa związana z zamówieniami publicznymi powinna być zmodernizowana "kompleksowo i w szerszym zakresie". "Dlatego też jestem za skierowaniem jej do ponownych prac w komisji oraz proponuję własne poprawki" - stwierdził poseł. Jak poinformował PAP po południu wiceprzewodniczący komisji gospodarki Jan Cedzyński (RP), Ruch Palikota wycofał jednak poprawki.

Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi został przygotowany przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Głównym celem projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. KE zagroziła, że w razie nieusunięcia zaległości w wyznaczonym czasie, może skierować sprawę do Trybunału UE i wystąpić o nałożenie kar finansowych.

Projekt ma także zaostrzyć sankcje wobec nierzetelnych wykonawców. Chodzi o to, aby z postępowania o udzielenie zamówienia byli wykluczani ci przedsiębiorcy, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej.

W czerwcu komisja gospodarki skierowała ten projekt do podkomisji. W sierpniu posłowie komisji przyjęli niemal całe sprawozdanie podkomisji, jednak przywrócili w głosowaniu jednemu ze zmienionych przez nią zapisów brzmienie zaproponowane przez rząd. Chodzi o zapis pozwalający wykluczać nierzetelnych wykonawców z przetargów publicznych. W obecnym prawie można wykluczyć wykonawców, jeśli wcześniej rozwiązali albo wypowiedzieli umowę z tym samym zamawiającym.

Rząd zaproponował zapis stwierdzający, że można ich wykluczyć na podstawie prawomocnego wyroku, stwierdzającego winę wykonawcy, z wyłączeniem wykonawców dużych kontraktów, gdzie prawomocny wyrok nie byłby potrzebny. Z kolei podkomisja proponowała warunek prawomocnego wyroku dla wszystkich. Ostatecznie komisja gospodarki przyjęła pod koniec sierpnia poprawkę przywracającą wersję rządową.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022